Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 46 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Mer

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 39 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Ny søker Har søkt før

Sommartid i Studieforbundet

Blomsterbilde illustrasjon
Under ferieavvikling 16.7. - 30.7. vil det vera redusert bemanning på kontoret vårt. Ekstrahjelp Marte vil vera tilstades ein del av tida og jobbe med rapportar. Ho vil svare på telefonar så sant ho kan, eller ho ringer opp att. Om det er noko som hastar, ring direktenummer til den du treng å ha tak i. E-postar blir lese sporadisk.

Nå blir det fart i rapportering

Rapportinnspurt
Endeleg er super-Marte på plass! Marte er ekstrahjelp hjå oss i Studieforbundet i periodar når det er ekstra travelt. Ho har ungdommeleg fart på tastatur og er ein racer med rapportar, så nå tenkjer vi det blir fart i sluttrapporteringa!

Fagdagane i bunad og folkedrakt 2018

Bunad
Når bunadsinteresserte frå heile landet samlar seg på Fagernes i august for dei årlege Fagdagane i bunad og folkedrakt, er det denne gongen med utgangspunkt i strikk i bunad.

Håndverk+

Håndverk+
Fire dagar til ende, 7.-10. juni, har vi sett, lært og opplevd korleis tradisjonsrikt handverk og gamle teknikkar og metodar kan lyftast inn i framtida, retta mot både bransjane og publikum.
Heile bygda var teke i bruk med eit program for dei aller fleste.
Forbruksforskar Ingun Grimstad Klepp, journalist Tone Skårdal Tobiassen, Synnøve Høijord frå Naturull og moderator for debatten og direktør i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten.

Rapportutfylling

Liv Rapportpåminning
Til alle våre medlemsorganisasjoner

Her jobbes på spreng med rapporter om dagen, og vi ber om tålmodighet for ventetiden det medfører. Vi ferdigrapporterer og utbetaler fortløpende.

Vi takker for alle innsendte rapporter, og ønsker å minne alle på å få med all informasjon ved første gangs rapportering for raskere saksbehandling.
Husk å få med følgende informasjon:
- Dokumenterbare utgiftene
- Deltakernes navn, adresse og fødselsår
- Summert oppmøte for hver enkelt kursdeltaker
Dersom oppmøte for hver enkelt deltaker er summert, vil det spare oss for mye tid. Vi setter stor pris på at dette er gjort når rapporten for det ferdige kurset sendes til oss.
Opplever vi å få mange usummerte lister, ser vi oss nødt til å sende disse i retur for summering.

Framtidsseminar og årsmøte

Årsmøte
"Er det mulig å forske på det som ikke har skjedd ennå?", spurte Erik F. Øverland.
Et godt årsmøte og et engasjert og flott framtidsseminar er gjennomført for Studieforbundet. Takk til Trond Enger, for strålende ordstyring, takk til engasjerte paneldeltagere og for en kreativt gløtt inn i glasskulen av Erik F. Øverland.

Nyheter