Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 43 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 43 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Ny søker Har søkt før

Voksenopplæringsprisen 2017 til Ellen Strangstad

Voksenopplæringsprisen
Kvart år deler fylkestinget i Oppland ut Voksenopplæringsprisen. I 2017 går prisen til Ellen Strangstad.
Kvar sommar flytter Strangstad produksjonen sin opp til Maihaugen. Engasjementet hennar bidreg til å halde vedlike ein viktig del av vår felles kulturarv i Oppland - ein handverksarv med røter fleire tusen år attende i tid.

TREseminaret 2018

Treseminaret 2018
Påmelding for Treseminaret 2018 er klart
Noko nytt, noko gammalt, noko flott, noko rart
Via lenka ser du kva som skal skje
ved bruk av jern, hest, stein og tre
Velkommen skal du vere
Her er mangt og mykje å lære

Husk å sende kursrapport før fristen

Siste frist for å sende rapport og få kursstøtte for 2017 nærmer seg. 15.januar er siste frist. Har laget ditt sendt rapport på alle kurs de har søkt støtte for? Du kan se hvilke kurs som fortsatt står som "planlagt" her. Om dere har avlyst kurs, så er vi takknemlige for om dere sender oss en epost om det også på post@kulturogtradisjon.no

Kuttet i forslag til statbudsjett er reversert

Hjerter
Venstre og KrF har vorte einige med regjeringspartia Høgre og Frp om statsbudsjett for 2018. Budsjettavtalen inneber en reversering av kuttet til studieforbunda på 22,5 millionar. Takk til Venstre og KrF for støtte og tillit. Fleire av dei andre opposisjonspartia hadde også ei reversering av kuttet i sine alternative budsjett.

Statsbudsjettet 2018

Kjærst portrett
Budsjettforslaget for 2018 sier om studieforbund:
"Departementet foreslår å redusere løyvinga
med 22,5 mill. kroner samanlikna med nivået i
2017. Reduksjonen skal ikkje påverke størrelsen
på tilretteleggingstilskottet."
-Dersom forslaget til kutt blir stående, betyr dette at opptil 570 kurs neste år ikke får opplæringsstøtte fra oss, sier daglig leder Kjærsti Gangsø.

Trebåtbygging - ny kursrekke i gang

Trebåtbygging
Saman med Forbundet KYSTEN har vi utvikla eit nytt, modulbasert trebåtbyggerkurs. Nå er fyrste runde i gang! Fyrste kurs i det modulbaserte trebåtbyggerkurset foregår både på verkstaden og i skogen rundt Museet Kystens Arv i Statsbygd. Les meir om kursrekka på Forbundet KYSTEN sine sider:

Trebåtbygging.

Nyheter