Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 40 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i et skapende og trygt fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 40 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Søk kursstøtte

Sommer på kontoret

Vi har sommeråpent på kontoret med telefontid fra kl. 09.00-14.00 frem til 15. august. Send oss gjerne epost til post@kulturogtradisjon.no så svarer vi deg så fort vi kan. Kontoret vil være stengt 1.-7. august, uke 31.

God sommer!

VOFO høstprogram 2016

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring..
Seminarene skal bygge kompetanse, men også være møteplasser og skape nye nettverk og videre samarbeid om de temaene som tas opp.
Se hele høstens program på VOFO sine nettsider.

Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon

Er du aktiv i eit amatørteaterlag? Vil du bli lære meir om regi? Vil du lære meir om oppgåvene i produksjonsapparatet bak ei teaterframsyning? Hausten 2016 startar vår nye kursrekkje i regi- og produksjonsopplæring opp. Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon består av fire modular, som til saman gjev deg ei brei innføring og går analytisk i djupna på regi og teaterproduksjon. Modulane går i Oslo fylgjande helger: 21.-23. oktober og 11.-13. november 2016, og 13.-15. januar og 10.-12. februar 2017. Kurset passar for deg som har litt teatererfaring og som ynskjer å utvikle deg vidare som instruktør.
Er du interessert? Ta kontakt med Torunn Elise Kveen torunn@kulturogtradisjon.no for meir informasjon, eller les meir på sidene våre Scenerom

Les flere nyheter her