Forside
Kursstatistikk for 2013
onsdag 12. mars 2014 07:48

Da er talla for kursaktiviteten i 2013 klare. Studieforbundet kultur og tradisjon fortsetter å øke. Antall kurs øker fra 4.339 i 2012 til 4.919 i 2013. Antall timer øker fra 128.919 i 2012 til 151.733 i 2013 og deltakertallet øker fra 37.015 i 2012 til 40.059 i 2013. Noe av økninga skyldes at vi har fått en ny medlemsorganisasjon Frilynt Norge, men det er også økning i noen av de andre organisasjonene.

Statistikk til og med 2012 finner du her.

Vi beklager at statistikksidene for 2013 og framover ikke oppegående enda. Vi regner med at de  er i orden og knytta opp mot nytt kursdatasystem om kort tid.

 
Kunnskapens ulike nivåer
onsdag 26. mars 2014 14:02

Mette Vårdal, studieforbundet kultur og tradisjon

En ivrig 6-åring kom hjem fra mormor med målet klart: hun ville sy sin egen bunad! Og selvsagt skulle hun få det. Alle kan lære, bare på litt ulike nivåer. Samtidig illustrerer dette muligheter og utfordringer studieforbundene har dersom vi skal forholde oss til nivåplassering av kurs og en mulig tilpassning til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Les mer …
 
VOFO søker ny generalsekretær

Voksenopplæringsforbundet søker etter ny generalsekretær. Søknadsfristen er 15mars. Les mer på VOFO sin nettside

 
Fortsatt økning for Studieforbundet

Studieforbundet kultur og tradisjon fortsetter økningen av kurstimer. I 2013 ble det holdt 4.923 kurs over 151.768 timer og med 40.147 deltakere. Det er en økning på nesten 4 prosent. Den største delen av økningen skyldes at vi har fått Frilynt Norge som ny medlemesorganisasjon. Kursutviklingen varierer noe for de andre medlemsorganisasjonene. Vi kommer tilbake med flere tall når vi har fått studert dem nøyere.

 
Dansekoreografi for lokallag

Norges ungdomslag er i gang med eit prosjekt om dansekoreografi. Prosjektet går føre seg i fem lokallag. Du kan lese meir om prosjektet på NU sine nettsider

 
Økt grense for skattefri lønn
onsdag 22. januar 2014 13:13

Grensa for hvor mye en person kan tjene i arbeid for en frivillig organisasjon er heva fra 4.000 til 6.000 kroner i 2014. Dette gjelder for eksempel for kurslærere. Det betyr at en organisasjon kan betale ut 6.000 kroner per år til en person. Om summen ikke overskrides er det heller ikke nødvendig å rapportere inn til skatteetaten. Her kan dere lese bestemmelsen. Sklatteetaten sin side om frivillige organisasjoner er ikke oppdatert foreløpig.

 
Vant 10.000 på å bidra til forskning
tirsdag 25. februar 2014 08:39

Forskning på studiearbeid er nyttig. For enkelte lag som bidro til opplysninger som Oxford Research brukte i sin forskning om studieforbundene i fjor, ble det også lønnsomt. 10 lokallag ble trukket ut og fikk premier på 10.000 kroner hver. I Studieforbundet kultur og tradisjon var det svært god oppslutning om forskningen, og fem av de premierte laga er fra vårt studieforbund. Vi gratulerer: Surnadal seniordans, Vestlandske teatersenter, Bærum Husflidsforening, Asker Husflidslag og Bømlo Husflidslag. På VOFO sin nettside står det mer om premiene.

Resultatene fra forskningen kan du lese om her.

 
Klart for TRE-seminar

snekker liteTRE-seminaret på Dovre –med respekt for tradisjoner, blikket mot framtida og et godt sted å være

TREseminaret på Dovre skal være et arrangement med et høyt faglig innhold innen restaurering, trebyggeri, og handverks- og husflidstradisjoner. Programmet for Treseminaret 2014 tar for seg utnyttelse av hele treet, fra røtter via never, bjørkeris til hele tre og saging av plank. Du får et omfattende tilbud om kurs i ulike handverks og husflidsteknikker med noen av landets beste lærere på sitt felt.

Årets program er utvidet til å vare i ei hel uke, med kurs fra tirsdag til fredag og fra fredag til søndag. Programmet er dermed tilpasset både de som har anledning til å delta på ukedager og de som har anledning i helga – og vi vet at noen gjerne vil delta hele uka

Les mer om TREseminaret.

 
Utbetaling av kursstøtte
onsdag 20. november 2013 10:00

Studieforbundet har tatt i bruk nytt datasystem for å registrere og administrere kurs, KursAdmin. Det har ført til at utbetalingene av kursstøtte ser annerledes ut enn tidligere. Utbetaling skjer en gang i måneden. Foreløpig blir det ikke sendt ut melding fra banken med oversikt over hvilke kurs betalingen gjelder for, og summen kommer inn i banken med betegnelsen "lønn". Det blir sendt en epost fra Studieforbundet med oversikt over utbalte kurs. Det arbeides med å få en bedre løsning. Inntil videre kan de laga som ønsker seg bilag ta kontakt med Studieforbundet på epost post(att)kulturogtradisjon.no eller på telefon 61 21 77 50.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om KursAdmin her på nettsiden.

 
Treårig vevopplæring på Osterøy
onsdag 22. januar 2014 13:39

Osterøy museum pønsker å sette i gang en treårig opplæring med særlig vekt på oppstadvev. Første samling er 22. og 23. februar. Du finner mer informasjon om vevkurset her. Følg også med på nettsidene til Osterøy museum.

 
Smed og treskjærerutdanning
tirsdag 21. januar 2014 12:29

25cSøknadsfristen for smed og treskjærerutdanninga nærmer seg. Handverkskolen på Hjerleid er eneste tilbydere av utdanning innen smedfaget og treskjærerfaget. Begge følger offentlig godkjent læreplan, og gir grunnlag for å kunne ta svennebrev eller videreutdanning med utgangspunkt i faget. Smedutdanning og treskjærerutdanning kan du lese om på nettsidene til Senter for bygdekultur.   Her finner du også kurskatalogen for senteret i 2014, med mange spennede kurs i håndverksfag.

 


 

KursAdmin - kursstøtte

Under utvikling

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.

Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Besøk på sida

Vi har 13 gjester her nå

Medarbeidersamling

Studieforbundet holder gjerne medarbeideropplæring i fylkeslag ol.Ta kontakt for avtale.

vofo-stamp-07 2