Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 40 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 40 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Søk kursstøtte

Krik og krok

Krik og krok logo
Krik og krok er Studieforbundet sin nye rekrutteringskampanje. Vi ønsker at det skal holdes kurs i alle kriker og kroker av landet vårt. Kampanjen har som mål at vi innen 2019 skal holde kurs i 85 prosent av landets kommuner.
For å motivere lag som ligger nede, nystartede lag og lag som ønsker å flytte på sin aktivitet for å spre kunnskapen gir Studieforbundet oppstartsstøtte. Lag som har kurs i kommuner vi ikke hadde aktivitet i årene før får 2.500 kroner i oppstartsstøtte.
Lokallag i en av Studieforbundets 40 medlemsorganisasjoner. Et lag som har vært uten aktivitet en stund, nyopprettede lag, et aktivt lag som flytter kurs til en ny kommune. Disse kan få oppstartsstøtte dersom de holder kurs i en kommune hvor kursaktivitet ikke har blitt registrert de to foregående årene.
Oversikten over hvilke kommuner som mangler og mer informasjon finner du her

Brukerundersøkelser

For å forbedre våre tjenester gjennomfører vi nå to brukerundersøkelser. En til kursdeltakere og en til kursarrangørene. Vi vil gjerne høre din mening om ordningen, opplæringen og hva vi kan bli bedre på. Del gjerne disse undersøkelsene. Takk for hjelpen!
Til kursdeltakeren
Til kursarrangøren

Siste frist 15. januar

Siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2016 er søndag 15. januar. Kurs som ikke er poststemplet eller sendt til oss innen 15. januar vil komme på venteliste.
Studieforbundet opprettet 30. oktober 2016 venteliste grunnet stor økning i antall kurstimer.
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller noe er uklart.

Justerer ned til 90 kroner

Styret i Studieforbundet vedtok 22. november 2016 å justere ned støtten til timer med lærer. Det betyr at støtten vil være 90 kroner fra 2017. Dette skjer på bakgrunn av at tilskuddet til studieforbundene over statsbudsjettet videreføres uten prisjustering noe som i realiteten er et kutt. Styret i Studieforbundet vil vurdere om det er mulig å justere satsen opp i løpet av året og håper statsbudsjettet for 2018 vil gi rom for å øke støtten igjen.
Satser for 2017:
- 90 kroner for timer med lærer
- 30 kroner for timer uten lærer

Les flere nyheter her