Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 40 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i et skapende og trygt fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 40 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Søk kursstøtte

Ledig stilling på Hjerleid

Ved Senter for bygdekulturer er det ledig en 100 % stilling frem til 15.07.2017 med mulighet for forlengelse. Hjerleid søker en kreativ og utviklingsorientert medarbeider som kan jobbe fleksibelt med oppgaver knyttet til utvikling, tilrettelegging og gjennomføring av kurs. Hjerleid-miljøet er et kreativt og sosialt arbeidsmiljø med behov for en medarbeider som har vertskapsrollen. Salg og markedsføring vil være en naturlig del av jobben i tillegg til noen administrative oppgaver knyttet til kurs og drift. Ta kontakt med daglig leder Helle Hundevadt, tlf. 93 28 19 30 eller e-post til post@hjerled.no og les mer om stillingen på Hjerleid.no.

2015 ble et rekordår

Tall fra statistisksentralbyrå viser at det har vært nok et godt år for opplæring i frivillige organisasjoner i Norge. I Studieforbundet kultur og tradisjon har vi i 2015 ny rekord både i antall kurstimer, kurs og antall deltakere. Vi feirer rekordåret med å takke alle som har holdt kurs i 2015 og ønske dere alle lykke til med kurs i 2016.
Se tallene fra SSB her og se vår kursstatistikk her.

Vevsymposiet 2016

Endelig er programmet klart og påmelding er åpnet for landets største samling for alle vevinteresserte! Vevsymposiet arrangeres på Maihaugen, Lillehammer Museum 21. – 23. oktober av Norges Husflidslag, og byr på kurs, demonstrasjoner, workshops, salg, utstillinger og foredrag.
Fullstendig program ligger på Norges Husflidslags hjemmeside. Påmelding gjøres via denne lenken innen 15.juni.

Trebåtbygger

Nå er resultatet av undersøkelsen "Trebåtbygger" laget av Forbundet KYSTEN og Studieforbundet kultur og tradisjon klar. Undersøkelsen fikk inn 475 svar fra eiere av båt, aktive kystlagsmedlemmer, folk som bygger eller restaurerer båt eller bare er interesserte i tradisjonsbåter og verneverdige fartøyer. Målet med undersøkelsen var å få mer kunnskap om hvem som er aktive i båtmiljøet rundt om i landet, hvor det bygges eller restaureres båter, hvilke ønsker som finnes for bevaring og videreføring av kunnskap og bruk, og ikke minst hvilket behov det er for ulike kurs og utdanningstilbud på feltet. Les konklusjonen av undersøkelsen her og last ned presentasjonene av undersøkelsen og resultatene her.

Les flere nyheter her