Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 43 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 43 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Ny søker Har søkt før

Fremtidsseminaret med Eirik Newth er utsatt

Fremtidsseminaret med Eirik Newth som foredragshiolder er utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato for arrangementet så snart den er klar.

Eirik Newth

Voksenpedagogikk mot utenforskap

VOFO arrangerer seminar omhandlende kunnskap om motivasjon, rekruttering og metodikk i arbeidet med utfordringer knyttet til ulike former for utenforskap. Seminaret er nyttig for alle medarbeidere i studieforbund og medlemsorganisasjoner som arbeider med disse spørsmålene.

Kurset er gratis og finner sted fredag 17. november 2017, kl. 9.30 – 15.30. Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo. For mer informasjon og påmelding følg lenka
VOFO-arrangement
Om kurset Voksenpedagogikk mot utenforskap

Søk reisestipend

Nå er det tid for å søke Voksenopplæringsforbundets reisestipend for studiereiser til utlandet.

Søknaden sendes på elektronisk skjema til Studieforbundet kultur og tradisjon innen 17.november 2017. Skjemaet finnes her
I søknaden må formålet med reisa komme tydelig fram.
Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Det gjelder for enkeltpersoner.

Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2012-2017) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000

Statsbudsjettet 2018

Kjærst portrett
Budsjettforslaget for 2018 sier om studieforbund:
"Departementet foreslår å redusere løyvinga
med 22,5 mill. kroner samanlikna med nivået i
2017. Reduksjonen skal ikkje påverke størrelsen
på tilretteleggingstilskottet."
-Dersom forslaget til kutt blir stående, betyr dette at opptil 570 kurs neste år ikke får opplæringsstøtte fra oss, sier daglig leder Kjærsti Gangsø.

Trebåtbygging - ny kursrekke i gang

Trebåtbygging
Saman med Forbundet KYSTEN har vi utvikla eit nytt, modulbasert trebåtbyggerkurs. Nå er fyrste runde i gang! Fyrste kurs i det modulbaserte trebåtbyggerkurset foregår både på verkstaden og i skogen rundt Museet Kystens Arv i Statsbygd. Les meir om kursrekka på Forbundet KYSTEN sine sider:

Trebåtbygging.

Fagdagane i bunad

Fagdagane 2017
Fagdagar i bunad og folkedrakt på Fagernes er over for denne gongen. Att sit vi med gode opplevingar, felesskap, tettare nettverk, god læring og høgtidsstemning. Fagdagane gjekk over to dagar med foredrag, demonstrasjonar og stoffmesse. Tema i år var sylvsmedhandverk, med historiske foredrag og sølvsmedar i aksjon. "De gjer ein fantastisk jobb for Noreg og ein fantastisk jobb for verdsarven", sa fylkeskultursjef Kyrre Dahl ved opning av Fagdagane.

Nyheter