Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 43 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 43 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Ny søker Har søkt før

Fagdagane i bunad

Fagdagane 2017
Fagdagar i bunad og folkedrakt på Fagernes er over for denne gongen. Att sit vi med gode opplevingar, felesskap, tettare nettverk, god læring og høgtidsstemning. Fagdagane gjekk over to dagar med foredrag, demonstrasjonar og stoffmesse. Tema i år var sylvsmedhandverk, med historiske foredrag og sølvsmedar i aksjon. "De gjer ein fantastisk jobb for Noreg og ein fantastisk jobb for verdsarven", sa fylkeskultursjef Kyrre Dahl ved opning av Fagdagane.

Ny klasse i tradisjonelle byggeteknikkar på Hjerleid

Handverkskolen
Hjerleid starta i dag opp ny klasse i tradisjonelle byggeteknikkar (lafting, taktekking, reisverk, lage handverkstøy, skog- og materiallære m.m.) Skoleåret gjev ein solig grunnmur å bygge vidare på for den som vil arbeide innan bygningsvern, tradisjonshandverk, restaurering.

Har dere glemt å rapportere kurset?

Vi minner om at kurs som ikke blir rapportert innen 3 måneder etter avslutningsdatoen i søknaden, vil bli sletta. I kursstatistikken kan dere se om laget deres har kurs som ikke er rapportert. Kurs som er rosa er rapportert, de som er grå er ikke. Om kurset har blitt utsatt eller forlenga, så send oss en melding om det så ordner det seg. Her finner du ut hvordan kurset skal rapporteres

Kurs i flere kriker og kroker!

krik og krok kart august 17
Krik og krok-kampanjen har allerede gitt resultater. Flere av kommunene som det ikke var kurs i 2015 og 2016 har hatt kurs i 2017. Men det er fremdeles mulig å få 2.500 kroner i premie for laget sitt. 67 kommuner var uten kurs i 2015 og 2016 og er fremdeles uten kurs i 2017.
Om laget ditt har mulighet til å holde kurs i en av "krik og krok-kommunene" får dere 2.500 kroner i premie. Målet om at Studieforbundet skal ha kurs i 85 % av landets kommuner er snublende nær.
Her kan du lese mer om Krik og krok.

Alle treng vi ein flokk! – på tide å styrke livslang læring i det frivillige?

Livslang læring
Deltaking, tilhøyrsle, å få bidra, har alt å gjere med opplæringa i landets frivillige organisasjonar. Vi bygger fellesskap, styrker demokratiet og bygger menneska innanfrå. Til hausten står vi overfor ein ny regjeringsperiode. Spennande blir det for oss om det vil innebere at studieforbunda får vilkår som gjer det mogleg for oss å nå fram med viktig opplæring og nettverksbygging i alle våre frivillige organisasjonar.

Viktig melding til deg som skal innrapportere kurs

Illustrasjon fremsiden 3
Husk å føre opp deltakernes fødselsår og summer kurstimene før du sender skjemaet inn til oss. Rapporter som mangler disse opplysningene vil nå bli returnert med beskjed om at dette må føres på før den blir behandlet. Les om kursrapport

Nyheter