Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 40 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i et skapende og trygt fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 40 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Søk kursstøtte

Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon

Vil du bli lære meir om regi? Vil du lære meir om oppgåvene i produksjonsapparatet bak ei teaterframsyning? Våren 2017 startar andre kursrekkje i regi- og produksjonsopplæring opp. Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon består av fire modular, som til saman gjev deg ei brei innføring og går analytisk i djupna på regi og teaterproduksjon. Fyrste modul går i Sandefjord 6.-8. januar. Instruktørar på modulane er Heljar Berge, Juliane Husvik Sukkestad og Stig Olav Aspli. Kurset passar for deg som har litt teatererfaring og som ynskjer å utvikle deg vidare som instruktør.
Er du interessert? Ta kontakt med Torunn Elise Kveen torunn@kulturogtradisjon.no, eller tlf 41809366 for meir informasjon, eller les meir under Scenerom

Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017 ble lagt frem i dag. Regjeringen foreslår å viderefører støtten til studieforbundene uten indeksregulering. Vi ser at regjeringen anerkjenner den viktige opplæringen som gis i studieforbundene, men vi er skuffet over at regjeringen ikke ønsker å støtte vårt arbeid ytterligere.
Voksenopplæring har en avgjørende rolle i å sikre inkludering i samfunnet og i å bevare og utvikle kunnskapsbredden i det norske samfunnet. Som regjeringen trekker frem er det studieforbundenes oppgave:
"å styrke demokratiet gjennom å engasjere og aktivisere medborgarar, og styrke kulturelt mangfald. Regjeringa meiner det er viktig at tilskottet skal medverke til å redusere utanforskap og fremme inkludering blant vaksne som treng det." (Kap . 254, post 70, side 139)
Vi mener studieforbundene er en viktig arena for inkludering og hindre utenforskap. Vi er derfor noe forbauset over at regjeringen reduserer tilskuddet til Studieforbundene når de selv trekker frem at det er en av våre viktigste oppgaver. Reduksjonen kommer av at tilskuddet ikke blir økt med en indeksregulering.
Vi er glad for å se at støtten til Voksenopplæringsforbundet (VOFO) styrkes og er glad for å ha et sterkt VOFO i ryggen.
Les budsjettet her

VOFO Reisestipend 2017

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.
Reisestipend søkes elektronisk på https://www.voforeisestipend.no
Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. VOFO ber om at formål vektlegges tydelig i søknadene.
Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l. Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2011-2016) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000

Søknaden sendes på elektronisk skjema innen 17.november 2016. Skjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no

Les flere nyheter her