Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 40 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i et skapende og trygt fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 40 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Søk kursstøtte

Folkbildningspris 2016

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning Folkbildningspris 2016 vart i dag gjeve Bjørg Schultz under årsmøtet på Lillehammer. Prisen blir kvart år delt ut til personar som har utmerka seg innan vaksenopplæringa. I grunngjevinga står det:
"FNVs folkbildningspris 2016 blir i år tildelt ein person som har utmerka seg sterkt i lokalsamfunnet sitt, og som har bidrege til å styrke skjør handverkskunnskap. Personen har hatt fokus på å spreie kunnskap som ligg nære hjarta, og vedkommande har lagt ned utallige timar arbeid for at både store og små skal oppleve den same gleda hun gjer." Les hele begrunnelsen her.

Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon

Vil du bli lære meir om regi? Vil du lære meir om oppgåvene i produksjonsapparatet bak ei teaterframsyning? Hausten 2016 startar vår nye kursrekkje i regi- og produksjonsopplæring opp. Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon består av fire modular, som til saman gjev deg ei brei innføring og går analytisk i djupna på regi og teaterproduksjon. Første modul går i Oslo 21.-23. oktober. Instruktørar på modulane er Heljar Berge, Juliane Husvik Sukkestad og Stig Olav Aspli. Kurset passar for deg som har litt teatererfaring og som ynskjer å utvikle deg vidare som instruktør.
Er du interessert? Ta kontakt med Torunn Elise Kveen torunn@kulturogtradisjon.no, eller tlf 41809366 for meir informasjon, eller les meir under Scenerom

Kulturalliansen

5 september ble Kulturalliansen formelt stiftet som en sammenslutning for kulturfrivilligheten. 30 organisasjoner står bak stiftelsen, og det blir nå arbeidet videre med å konkretisere organisasjonsformen og arbeidsområdet, fram mot årsmøtet i april. Vi er stolte over å være en del av Kulturalliansen, og ser frem mot en spennende periode. Les mer om Kulturalliansen her.

Kartlegger teater-Norge

Teateralliansen, som består av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Musikkråd og Frilynt Norge, har etter forespørsel fra Kulturdepartementet laget en spørreundersøkelse som gir grasrota i teater-Norge mulighet til å melde inn hvilke behov de har. Les mer om undersøkelsen på Frilynt Norge sine nettsider og svar på undersøkelsen her.

Les flere nyheter her