Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i våre 43 medlemsorganisasjoner.
Vår visjon er:
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.

Kursstatistikk

Søk kursstøtte

Som lokallag i en av våre 43 medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese mer om hvordan du søker kursstøtte. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Søk kursstøtte

Tall for 2016

Studieforbundet hadde i 2016 et godt år med en økning på nesten 8000 kurstimer. 12 millioner kroner gikk i 2016 til kurs og opplæring i lokallag over hele landet. Alle tallene er tilgjengelige i vår kursstatistikk.
Frilynt Norge hadde et fantastisk år og økt med over 7000 kurstimer. Noregs Ungdomslag og Forbundet Kysten hadde begge vekst i både kurs, deltakere og kurstimer i 2016.
Den største av medlemsorganisasjonene var også i 2016 Norges Husflidslag med over 63 000 kurstimer. Vi takker alle lag for god innsats og god opplæring i 2016 og ønsker lykke til i 2017.

Krik og krok

Krik og krok kart 8 mars
Krik og krok er Studieforbundet sin nye rekrutteringskampanje. Vi ønsker at det skal holdes kurs i alle kriker og kroker av landet vårt. Kampanjen har som mål at vi innen 2019 skal holde kurs i 85 prosent av landets kommuner.
For å motivere lag som ligger nede, nystartede lag og lag som ønsker å flytte på sin aktivitet for å spre kunnskapen gir Studieforbundet oppstartsstøtte. Lag som har kurs i kommuner vi ikke hadde aktivitet i årene før får 2.500 kroner i oppstartsstøtte.
Kampanjen startet i januar og allerede er det søkt om kurs i åtte (Vestre Toten, Tokke, Hareid, Stordal, Agdenes, Beiarn, Vadsø og Nordkapp) av Krik og krok-kommunene! Dette er fantastisk og vi er klare til å ta i mot fler.

Se hvilke kommuner som mangler og les mer om hvordan ditt lag kan få oppstartsstøtte her

Mønsteravtak og gradering

7– 11. juni er det kurs i mønsteravtak og gradering på Rauland. Mønsteravtak og gradering er en tilleggsmodul til kursrekka i Bunadopplæringa. Kurslærere vil være Mona Løkting og Joar Vaagø. Påmeldingsfrist er 20. april. Les mer om kurset og om Bunadopplæringa her.

Justerer ned til 90 kroner

Styret i Studieforbundet vedtok 22. november 2016 å justere ned støtten til timer med lærer. Det betyr at støtten vil være 90 kroner fra 2017. Dette skjer på bakgrunn av at tilskuddet til studieforbundene over statsbudsjettet videreføres uten prisjustering noe som i realiteten er et kutt. Styret i Studieforbundet vil vurdere om det er mulig å justere satsen opp i løpet av året og håper statsbudsjettet for 2018 vil gi rom for å øke støtten igjen.
Satser for 2017:
- 90 kroner for timer med lærer
- 30 kroner for timer uten lærer

Les flere nyheter her