top of page

Hjerleid og TREseminaret

For dei som er handverksinteresserte

Kursene på Hjerleid og TREseminaret er for dei som ynskjer å lære meir om tradisjonar, teknikk og kunnskap innan tradisjonshandverk. 

scenerom oslo hjerleid 17 skt 511.jpg

Hjerleid

Gjennom hele året arrangerer Senter for Bygdekultur helge- og ukeskurs på Hjerleid.

Dette er praktiske og spennende kurs der du lærer om mange ulike håndverk og teknikker.

Studieforbundet samarbeider med handverksmiljøet på Hjerleid på Dovre, og er medeigar i Håndverksskolen. Hjerleid skole og håndverkssenter er ei samlokalisering for kulturbaserte næringar. Senteret omfattar Håndverksskolen; Senter for bygdekultur as; Dovre Handverksenter as og fleire små sjølvstendige bedrifter.


Her finner du nettsida til Hjerleid
Sjå kursoversikta til Hjerleid her

Hjerleid

TREseminaret

TREseminaret blir arrangert kvart år i veke 17. Seminaret samlar100-150 handverksinteresserte, frå Noreg, men og frå Skandinavia. Seminaret startar måndag og blir avslutta søndag. Seminaret inneheld ei rekkje handverks- og husflidskurs. I tillegg vil det vere foredrag på kveldstid.

TREseminaret på Dovre har fokus på tradisjon, teknikk og kunnskap innan tre og tradisjonshandverk. Seminaret tilbyr kurs i ulike handverksteknikkar med nokre av landets beste lærarar på sitt felt. Arbeidsmetoden er opplæring gjennom praktiske kurs i kombinasjon med faglege foredrag. TREseminaret gjev deltakaren eit solid fagleg utbytte, og gjev høve til å møte andre i same bransje.

Programmet går over ei heil veke frå måndag til torsdag, og fredag til søndag. Programmet er dermed tilpassa både dei som har høve til å delta på vekedagar, og dei som har høve på helg.

Besøk nettsida til TREseminaret

TREseminaret
bottom of page