Søknad om kursstøtte digitalt

Slik søker du:

• Velg en studieplan. Les om studieplaner. Vi har tematiske overordnede studieplaner. For eksempel masketeknikk som brukes om strikking, hekling, hakking etc.
• Velg medlemsorganisasjon og deretter lokallag ved å trykke på den grå knappen ved siden av ruten. Finner du ikke ditt lokallag så kontakt Studieforbundet.
• Fyll ut søknadskjemaet. Dersom søknadskjemaet kommer opp med feil opplysninger om kontaktperson etc, skriv over med de riktige opplysningene.

For hjelp last ned vår veiledning

Pass på:
Noen opplever små problemer i søknadsskjemaene. Her er noen av de vanligste:
• Obligatoriske felt er ikke utfyllt (Se feilmelding øverst på siden)
• Noen kan oppleve at vinduet for å velge lokallag åpner seg bak vinduet du arbeider i.
• Pass på: kontaktinformasjon, dato og timetall. (Eksempel: dersom du har 12 timer kurs med lærer, må du føre 12 timer i rubrikken for timer med lærer og 0 timer i rubrikken for kurs uten lærer.)
• Når søknaden har blitt sent, får du en bekreftelse på skjermen. Ingen bekreftelse betyr at søknaden ikke har blitt sendt. Se feilmeldinger øverst på siden.
• Like etter at søknaden er sendt, får du en bekreftelse på e-post.

Velg studieplan og send søknad

Rapport

Når søknaden er behandlet hos Studieforbundet, vil du få svar på e-post med frammøteskjema som vedlegg.
All informasjon om kurset og arrangør, deriblant kontakpersoner og kurslærer, vil bli publisert i vår kursstatistikk.

Når kurset er slutt, sender du kursrapport. Bruk skjemaet du har fått på e-post, eller last det ned fra statistikksiden.

Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter satt sluttdato på søknaden. De kursene som ikke er rapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. For kurs med avslutning fra 15.oktober og ut året er fristen 15. januar året etter. Les mer om rapportering under kursrapport.