Søknad om kursstøtte

Slik søker du

For hjelp
Veiledning Word

Veiledning PDF

Send søknad

Pass på:
Oppdatering kommer

Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter satt sluttdato på søknaden. De kursene som ikke er rapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. For kurs med avslutning fra 15.oktober og ut året er fristen 15. januar året etter. Les mer om rapportering under kursrapport.

Avslutt kurs etter gammelt system