top of page

Verktøy

Her finn du hjelp til arbeid i lokallag, både til å halde kurs og til arbeid i frivillige lag generelt.


Her legg vi ut informasjon som kan forenkle arbeidet i laget ditt.

  • Lønn, skatt og arbeidsgjevaravgift

  • Lovar og avtalar

  • Tips til kurslærar og studieleiar

  • Kven gjer kva i styret

  • Grasrotandel og Frivillighetsregisteret

  • Manusbanken DRAMAS

 

Du finn og faglege artiklar og prosjektrapportar som er aktuelle for alle som jobbar med læring i frivillige organisasjonar.

bottom of page