Kurs og Korona

Koronaillustrasjon
Litt forvirret kan en bli av alle restriksjoner, endringer, bør, må og kan, men en del kan vi likevel enda få til så lenge smittevernregler følges. Vingeskutt er vi ikke.
Unntaksbestemmelsene om at kurset kan være på kun 4 timer og at hele kurset kan være digitalt forlenges ut året.
LES RETTLEIAREN TIL SMITTEVERN I FRIVILLIGE ORGANISASJONAR

Smittevernregler

Nøkkelretningslinjene for kursgjennomføring er:
*Kurslærer og deltakere må holde en-meters avstand
*Kursarrangør sørger for renhold og at deltakerne har god håndhygiene
*Kursarrangør lager smittevernveileder for kurs, og sørger for at de er godt synlige i kurslokalet. De kan for eksempel være som Norsk Musikkråd sine regler Eller Frivillighet Norge sine Og plakater til utskrift for oppheng i kurslokalene.
VOFO har utarbeidet smittevernregler og en mal som lokallag kan bruke for å tilpasse smittevernreglene til sine egne kurslokaler.

Forøvrig skal de vanlige smittevernreglene som gjelder ellers i samfunnet naturligvis følges. Merk at det er til en hver tid er vedtakene og rådene fra helsestyresmaktene i kommunen dere hører til som gjelder. Oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen.
Det er ekstra viktig å føre alle deltakerne på frammøteliste slik at en eventuell smitte kan spores.
I den situasjonen utdanningsvirksomheter står overfor i dag mtp på kontroll av smitte, behov for større areal og annet, har den enkelte kommune myndighet til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner, og studieforbund må ta høyde for at lokalene ikke stilles til disposisjon.
Se Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon omkring smittevern og restriksjoner.

4-timer og hel-digitalt

Den midlertidige endringen som gjør det mulig å få støtte til kurs på fire timer og heldigitale kurs er forlenga til 31.12.2020. Det betyr at vi kan ha kurs på minimum fire timer mot ordinært minimum åtte. Det betyr også at alle kurstimene kan gjennomføres på en digital plattform (ordinært halvparten av timene) Men det er bare timer der deltakerne og kurslærer er tilstede og kan snakke sammen som kan få støtte, altså som et fysisk kurs bare at man møtes via en skjerm.
Kompensasjon for ekstra utgifter kan du lese om her.

Tips til nettkurs

Opprettet | Sist endret