Kursinformasjon og statistikk

Her finn du statistikk over kurs som har fått tilskot frå Studieforbundet fra 2015 og framover. Kurset kjem inn på statistikken dagen etter godkjenning.

Kursstatistikken kan brukast til:
• Sjå om søknadane dine er godkjende.
• Sjå om kursstøtta er utbetalt frå Studieforbundet.
• Dokumentere opplæringstilbodet til laget.
• Finne kurs å delta på i nærområdet ditt.
• Hent inspirasjon til nye kurs og tema.
• Finne nye kurslærarar.