Kursinformasjon og statistikk

Her finner du alle kurs som har mottatt kursstøtte fra Studieforbundet fra 2001-2016:

Kursinformasjon og statistikk 2013 - 2020

Kursinformasjon for kurs fra 2021 blir tilgjengelig i løpet av vinteren.

Kursstatistikken kan brukes til:
• Se om søknadene dine er godkjent.
• Se om kursstøtten er utbetalt fra Studieforbundet.
• Dokumentere opplæringstilbudet til laget.
• Finne kurs å delta på i ditt nærområde.
• Hent inspirasjon til nye kurs og tema.
• Finn nye kurslærere.