Kursinformasjon og statistikk

Her finner du statistikk over kurs som har fått tilskudd fra Studieforbundet fra 2015 og framover. Kurset kommer inn på statistikken dagen etter godkjenning.

Kursstatistikken kan brukes til:
• Se om søknadene dine er godkjent.
• Se om kursstøtten er utbetalt fra Studieforbundet.
• Dokumentere opplæringstilbudet til laget.
• Finne kurs å delta på i ditt nærområde.
• Hent inspirasjon til nye kurs og tema.
• Finn nye kurslærere.