Kursinformasjon og statistikk

Kursstøtte fra Studieforbundet fra 2001-2016 ligger nede på grunn av nytt system. Vi jobber med å få den opp igjen så fort som mulig.
Kursstatistikk 2021

Kursstatistikken kan brukes til:
• Se om søknadene dine er godkjent.
• Se om kursstøtten er utbetalt fra Studieforbundet.
• Dokumentere opplæringstilbudet til laget.
• Finne kurs å delta på i ditt nærområde.
• Hent inspirasjon til nye kurs og tema.
• Finn nye kurslærere.