Kursinformasjon og statistikk

Her finner du alle kurs som har mottatt kursstøtte fra Studieforbundet fra 2001-2016:

Kursinformasjon og statistikk 2013 - 2020
Kursinformasjon og statistikk 2001 - 2012

Kursstatistikken kan brukes til:
• Se om søknadene dine er godkjent.
• Se om kursstøtten er utbetalt fra Studieforbundet.
• Dokumentere opplæringstilbudet til laget.
• Finne kurs å delta på i ditt nærområde.
• Hent inspirasjon til nye kurs og tema.
• Finn nye kurslærere.