KursAdmin skal IKKJE brukast for nye kurssøknadar. Den skal kun brukast for å avslutte allereie godkjente kurs.

Avslutte kurs for 2020 i KursAdmin

KursAdmin er eit kursadministrasjonsprogram som gjer det mogleg for laget å administrere sine kurssøknadar og rapportere kurs på nett. Dette kurssystemet vil ikkje lenger vere i bruk frå 01.01.21. Men dei som er brukarar i KursAdmin avslutter 2020-kursa sine slik dei har gjort før.

For hjelp, bruk vår brukarrettleiing

Eller sjå desse videoane:
Legg til deltakar
Avslutte kurs