Organisert opplæring eller ordinær aktivitet?

Av og til er det vanskeleg å definere kva som er kurs og kva som er aktivitet og/eller dugnadsarbeid. Vi lærer av det meste vi driv med her i livet, og ikkje minst av arbeidet i ein frivillig organisasjon. Likevel er ikkje alt kurs med rett til tilskot i følge Voksenopplæringsloven.

Her er ei sjekkliste for lettare kunne vite kva som er kurs du kan søkje støtte til:

For å kunne få støtte som organisert opplæring/kurs må:

Kven er lærar?
I Studieforbundet skil vi mellom kurs med og utan lærar. Kurs med lærar får høgare timetilskot. Kurslærar er den som står for opplæringa og har det pedagogiske ansvaret for at deltakarane arbeider i tråd med læringsmåla i studieplanen. Det er ikkje krav om at kurslærar skal ha betalt. Det bestemmer kurslærar og arrangør.