Organisert opplæringsaktivitet eller ordinær lagsaktivitet?

Av og til er det vanskelig å definere hva som er kurs og hva som er aktiviteter og/eller dugnadsarbeid for laget. Vi lærer noe av det meste vi driver med her i livet, og ikke minst av arbeidet i en frivillig organisasjon. Likevel er ikke alt kurs med rett til tilskudd i følge Voksenopplæringsloven.

Her er en sjekkliste for å lettere kunne vite hva som er tilskuddsberretiget kurs:

For at noe skal kunne få støtte som organisert opplæring/kurs må:

Hvem er lærer?
I Studieforbundet kultur og tradisjon skiller vi mellom kurs med lærer og kurs uten lærer. Kurs med lærer får høyere timetilskudd. Kurslærer er den som leder opplæringen og har det pedagogiske ansvaret for at deltakerne arbeider mot læringsmålet i studieplanen. Det er ikke noe krav om at kurslærer skal ha betalt. Det bestemmer kurslærer og laget.