Kursrapport

Når kurset er ferdig, må kursrapport sendes til Studieforbundet. Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter satt sluttdato på søknaden. De kursene som ikke er rapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. For kurs med avslutning fra 15.oktober og ut året er fristen 15. januar året etter. Eksempel: Kurs som slutter 15.juni må være sluttrapportert 15. september, men et kurs som avsluttes 20. desember må sluttrapporteres seinest 15. januar.

Veiledning ril rapportering finner du her

Vil du skrive ut veiledning, finner du den i PDF-format her: Rapportveiledning
Det vil være lurt å se filmen over før du skriver ut dokumentet og setter i gang.