Kursrapport

Når kurset er ferdig, må kursrapport sendes til Studieforbundet. Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter satt sluttdato på søknaden. De kursene som ikke er rapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. For kurs med avslutning fra 15.oktober og ut året er fristen 15. januar året etter. Eksempel: Kurs som slutter 15.juni må være sluttrapportert 15. september, men et kurs som avsluttes 20. desember må sluttrapporteres seinest 15. januar.

Rapportskjema ligger som vedlegg til e-posten som du mottok da søknaden ble godkjent. Om du mangler skjema, kan du hente det ut på statistikksiden: Finn laget ditt og det kurset du skal rapportere, trykk på kurset, da får du opp et lite vindu. Nederst til høyre finner du en lenke "Last ned rapportskjema".

*Fyll inn navn og fødselsår på deltakere, frammøte og utgiftene til kurset. Husk at det skal være sum frammøtetimer tet for hver enkelt deltaker. Om du skriver inn tall i skjemaet så summeres det automatisk. * Skjemaet kan sendes på e-post til post@kulturogtradisjon.no eller i posten til Studieforbundet kultur og tradisjon, Vågåvegen 35, 2680 Vågå.

Kursrapporten kan sendes via KursAdmin for de som er brukere i KursAdmin og administrerer kurset selv. Les om KursAdmin.