Kursrapport

Når kurset er ferdig, må kursrapport sendes til Studieforbundet. Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter satt sluttdato på søknaden. De kursene som ikke er rapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. For kurs med avslutning fra 15.oktober og ut året er fristen 15. januar året etter. Eksempel: Kurs som slutter 15.juni må være sluttrapportert 15. september, men et kurs som avsluttes 20. desember må sluttrapporteres seinest 15. januar.