top of page

Nyheiter

Til kunnskapsministeren

Studieforbundet, og flere med oss, reagerer på Studietilsynsforskriften sitt krav om at 50 % av undervisningen på etter- og videreutdanningskurs må skje av tilsette ved universitetene. Vi ønsker at universitet og høyskoler fortsatt skal ha anledning til å samarbeide bredt med eksterne fagmiljø, også innenfor små fag, og ber om at det utvikles andre krav for å sikre kvalitet enn tilsettingsforhold. Studieforbundet har nå sendt en henstilling til kunnskapsministeren.

Studieforbundet kultur og tradisjon har i mange år hatt samarbeid med universiteter om etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs). Disse kursene har vært utviklet og gjennomført i et samarbeid med universitetene, fagmiljøene Norsk institutt for Bunad og folkedrakt på Fagernes, og Senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim. Etter tilsyn av ordningen i 2014, ble det i høst bestemt at all oppstart av kurs i samarbeid mellom Studieforbundet og universiteter er stoppet. Studieforbundet har sendt henstilling til Kunnskapsministeren og bedt om at kravet fjernes, slik at kurs og opplæring som Studieforbundet gjennomfører i samarbeid med universiteter kan fortsette.

"EVU-kursene med studiepoeng har gjort det mulig for miljøene i studieforbund og frivillige organisasjoner å utvikle en akademisk kunnskap og en formalisering av utviklingsarbeidet som foregår i samspillet mellom amatør, frivillig, eksperter og fagfolk. De har skapt et kreativt og ikke-formalisert fagmiljø som har gitt hele feltet et løft. Kursene og studentene har bidratt med en vesentlig kunnskapsproduksjon."

Rådet for folkemusikk og folkedans reagerer også på Studietilsynsforskriften, og representantskapsmøtet i Rådet har sendt sin resolusjon til kunnskapsministeren. Her følger et utdrag av resolusjonen. Les den i sin helhet på deres nettside. "Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans 2015 ser med bekymring på kravet i Studietilsynsforskriften til høyere utdanning om at 50 % av undervisningen må skje av utdanningsinstitusjonens ansatte. Dette kravet i forskriften er ikke knyttet til undervisningspersonellets kompetanse, men tilsettingsforhold. Representantskapsmøtet mener dette er uheldig og får negative konsekvenser for fagmiljø som ligger utenfor de tradisjonelle fagmiljøene på universitet og høyskole. "


1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page