top of page

Nyheiter

Kurs i fengsel

Noen av kursene med støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon utgjør mindre forskjeller i folks hverdag og liv. Andre kurs har stor innvirkning. I 2014 støttet Studieforbundet kurs i 6 fengsler i Norge. Dette er opplæring i alt fra keramikk til yoga. A- magasinet skrev før helgen en reportasje om ett av disse kursene et yogakurs for innsatte på Ila fengsel. De innsatte forteller i artikkelen og videoreportasjen om betydningen kursene har for soningen og rehabiliteringen.

I 2014 støttet Studieforbundet kultur og tradisjon 24 kurs i fengsel i Norge. Gjennom tilskudd fra Justisdepartementet arrangerer Studieforbundet kurs som holdes av lokale kursarrangører i fengslene. I mange år har denne ordningen vært driftet av ildsjeler som har ønsket å gi et utviklende tilbud til de innsatte. I reportasjen kan du lese og se instruktør Alexander Medin fortelle om sine erfaringer med kursene. Han har holdt kurs i fengsel siden 2011 og opplever at yoga kan være så mye mer enn trening for de innsatte.

Les hele reportasjen og se videoreportasjen fra fengselet her7 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page