top of page
header dansebilde.jpg

STUDIEFORBUNDET 
KULTUR OG TRADISJON

Det skal vera mogleg for alle som bur i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelege tradisjonar i skapande og trygge fellesskap. 

Her finn du statistikk over gjennomførte og planlagte kurs i medlemsorganisasjonane våre. Her kan du søkje og sortere på emne, år, geografisk og etter organisasjon.

Søk kursstøtte

Som lokallag i ein av våre 35 medlemsorganisasjonar, kan du søke kursstøtte til kurs og opplæring. Trykk her for å lese meir om korleis du søker kursstøtte. Skulle du vera usikker, ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon.

Vi er ein frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringa som blir gjeve i medlemsorganisasjonane våre.

§ 4. Lov om voksenopplæring, Overordnede mål for studieforbundenes kursaktivitet

 

Studieforbundene skal drive sin kursaktivitet på grunnlag av minst ett av følgende overordnede mål:

  • å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

  • å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.

  • å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

  • å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

  • å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.

  • å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Anker 1

Siste
Nyheiter

Fagstoff

Utøvende folkedans

Den sceniske folkedansen i Norge har etablert seg som noe av det mest spennende som skjer innen dansekunsten. Den får nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Det finnes et marked, men utfordringen er at det ikke er tilgang på nok kvalifiserte dansere. Det finnes nemlig ingen utdanning for profesjonelle folkedansere.

Folkedans utøvande.jpg
Rudolf.jpg
Har du det ikkje i hovudet, så har du det i hendene

"Har du det ikkje i hovudet, så har du det i hendene" - Høyrt slik tull! Ein artikkel om korleis tanke og kropp, hovud og hender heng saman.

bottom of page