Studieforbundet kultur og tradisjon

Velkommen til Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er ein frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringa som blir gjeve i våre 42 medlemsorganisasjonar.
Visjonen vår er:
Det skal vere mogleg for alle som bur i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelege tradisjonar i skapande og trygge fellesskap. Meir

Kursstatistikk

Kursportalen

Som lokallag i en av våre medlemsorganisasjoner kan du søke kursstøtte. Du sender søknad og rapport for kurset i Kursportalen. Skulle du være usikker så ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Kursportalen

Nyheter