top of page

Nyheiter

TREseminaret 2015

TREseminaret 2015 var en suksess konkluderer daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø. Med mange positive tilbakemeldinger fra deltakere er det god grunn til å være fornøyd. I år deltok 150 deltakere på ulike kurs under TREseminaret. Riksantikvar Jørn Holme besøkte TREseminaret fredag og fikk en omvisning på de forskjellige kursene. Han uttrykket i avisen sin bekymring for de nye byggereglene som ikke legger til rette for laftede bygg. Riksantikvaren var også bekymret for fremtiden på Hjerleid og de verneverdige fagene etter bestemmelsen at den offentlige skolen skal legges ned.

Som et tilbud til barn og unge hadde TREseminaret invitert skoler i Oppland og rundt Dovre til spikke-, dreie- og smikurs. Til sammen 70 barn og unge fra 5. trinn og 8. trinn på plass fredag og fikk oppleve en litt annerledes skoledag. I tillegg til egne aktiviteter fikk de også muligheten til å se seg rundt på Hjerleid og se på de voksne deltakerne på andre kurs. To videregående byggfag klasser var også på Hjerleid i tre dager som en del av TREsemniaret. Elevene utrykte at de satte pris på de alternative oppgavene de fikk prøve seg på gjennom å bygge en gapahuk. Både lærer Jens Martin Holme fra Lillehammer Videregående skole og elev Adrian Rise satte pris på å få jobbe i et annet materiell. Rise likte utfordringen med et mindre behandlet materiale og Holme syntes elevene arbeidet raskt til tross for at de har en større erfaring med arbeid i ferdig behandlet material uten større ulikheter og behov for stor tilpassing. Studieforbundet var tilstede flere av dagene under årets seminar og snakket med flere av deltakerne på kursene. Deltakerne på ukeskurset i tørrmuring var fornøyd med opplæringen og overrasket over hvor mye planlegging som gikk inn i å finne de riktige steinene. Deltakerne arbeidet med å mure en jordkjeller på Byggingshistorisk park og de mente oppgaven besto i 90% tenking og 10% fysisk arbeid. En rapport for TREseminaret 2015 er under arbeid, men så langt sier alle partene involvert seg godt fornøyd med årets TREseminaret. Kunne du ønske du hadde deltatt eller er du klar for å delta en gang til? Sett av siste helgen i april 2016 allerede nå.


7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page