top of page

Nyheiter

Statsbudsjettet 2021 - beregningsfeil i bevilgningen til studieforbundene blir rettet opp

Oppdatert: 10. feb. 2022

Studieforbundet var overraska over at vi nok en gang opplevde kutt i tilskuddet til opplæring i frivillige organisasjoner. I statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober, lå det nemlig an for et kutt for studieforbundene i Kulturdepartementet på 5,5 millioner og totalt 9,1 millioner medregnet prisvekst. Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Studieforbundene forventet at ingen av studieforbundene skulle tape på delingen, og var svært overrasket over kuttet. Dette viste seg å være en beregningsfeil og komiteen ber nå regjeringen rette opp bevilgningen til studieforbundene under Kulturdepartementet i revidert nasjonalbudsjett for 2021.

Les Vofo sin sak2 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page