top of page

Nyheiter

Kunnskap er kulturarv


Den 17. oktober 2023 feiret Unescos konvensjon om vern av immateriell kulturarv 20 år. Konvensjonen satte i sin tid en helt ny standard for bevaringsarbeid, og bygger på kunnskap om den levende kulturarvens egenart som en forutsetning for videreføring.

Immateriell kulturarv bæres gjennom generasjoner og har stor betydning for samfunnet. Foto: Studieforbundet kultur og tradisjon


Bunadbruken er en sentral del av vår levende, immaterielle kulturarv. Siden 2017 har en gruppe aktører i Norge arbeidet med en nominasjon av bunadbruk i Norge til Unescos Representative liste over immateriell kulturarv. Nominasjonen er i år sendt til Unesco av Kultur- og likestillingsdepartementet, med håp om innskriving i desember 2024.


Immateriell kulturarv bæres gjennom generasjoner og har stor betydning for samfunnet. Bunaden har kanskje aldri vært mer populær enn i dag, likevel er en stor andel av bunader som blir solgt i dag, masseprodusert i utlandet. Skal vi klare å videreføre bunaden er det ikke nok at vi bruker den, vi må også bevare kunnskapen som trengs for å lage bunader.Kunnskapen kan ikke eies av noen få alene, men må være forankret i et bredt miljø og være en sentral del av hele den store bunadtradisjonen. Fra modulen Mønsteravtak og gradering i Bunadopplæringa. Foto: Mona Lund-Riise Løkting.


Ferdigheter, materialkunnskap og praksiser knyttet til bunadsproduksjon er en vel så viktig del av tradisjonen. Kunnskapen kan ikke eies av noen få alene, men må være forankret i et bredt miljø og være en sentral del av hele den store bunadtradisjonen. De ulike nivåene av kunnskapsformidling må spille sammen og utfylle hverandre.


I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB har vi derfor utviklet et opplæringsopplegg for barn og ungdom. Over hele landet, i lokale lag, foreninger og ungdomsskoler får de mulighet til å flette, veve eller brodere noe som hører bunaden til. Det frivillige organisasjonsmiljøet tilbyr kurs og opplæring over hele landet, og opplever en økende interesse. Fra 2015 til 2022 økte antall kurs i bunadsøm fra 329 til 409, og deltakerantallet økte tilsvarende fra 2122 til 2535.


Kunnskapen kan ikke eies av noen få alene, men må være forankret i et bredt miljø og være en sentral del av hele den store bunadtradisjonen. De ulike nivåene av kunnskapsformidling må spille sammen og utfylle hverandre.Opplæringsopplegg for barn og ungdom er eit viktig ledd i dette arbeidet. Foto: Geir Dokken.


Vår største utfordring er at det offentlige utdanningstilbudet er for dårlig. I løpet av de siste sju årene er det avlagt bare 41 svennebrev som bunadtilvirker, av disse er de fleste godt voksne og mange har tilegnet seg kunnskapen via Bunadopplæringa, et tilbud for voksne i regi av frivilligheten. Svært få gjennomfører den offentlige utdanningsveien med to år i skole og to år som lærling.


I årene som kommer må vi styrke fagmiljøene og bygge bedre rammer for utdanning i tekstilhåndverksfag og etablere tekstilvitenskap på norske høyskoler og universitet. Om vi ønsker dyktige fagfolk som kan forvalte og videreføre denne kulturarven i årene som kommer trenger vi både bunadtilvirkere, studenter og forskere, i tillegg til de frivillige.


De lokale tradisjonsbærerne har et behov for å være del av et fagfelt med kunnskap, der det er mulighet for å ta fagutdanning og spesialisere seg og der kunnskap formidles.


En bred tekstilkunnskap er viktig for bunaden, men også i et større samfunnsperspektiv. Derfor er Unescos konvensjon så viktig, både for oss som jobber tett med problemstillingen, og for samfunnet i sin helhet.


Vi gratulerer med de 20 første årene.


På vegne av arbeidsgruppen bak nominasjonen "Bunadbruk i Norge, tradisjonshåndverk og sosial praksis": Camilla Rossing, Instituttet for bunad og folkedrakt, Solveig Torgersen Grinder, Norges Husflidslag, Kjærsti Gangsø, Studieforbundet Kultur og tradisjon og Mette Vårdal, historiker, publisert i ymse tidsskrift.

Kronprinsesse Mette-Marit deltok i feiringa av den norske bunadbruken og UNESCO-søknaden i Teatersalen BUL Oslo i mai 2023. Arbeidet ble feiret med godt over hundre bunadpyntede, flotte mennesker, med hilsningsstaler, betasuppe og kaffe, og, ikke minst, dans ved Leikarringen BUL Oslo. Foto: Geir Dokken.


Publisert i Nationen 21.10.23:


Foto: Gorm Kallestad / NTB

373 visninger

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page