top of page

Nyheiter

Statsbudsjettet 2020

Oppdatert: 10. feb. 2022

Forslag til statsbudsjett ble sluppet 7. oktober og Regjeringen foreslår en nedgang på nær ti millioner kroner i tilskudd til studieforbundene. Nedskjæringen skal tas fra opplæringstilskuddet og vil dermed ramme rett inn i kursvirksomheten vår. For vårt Studieforbund betyr dette en nedgang i opplæringsmidler på i overkant 400 000 kroner. Med forventet justering for prisvekst og endring i grunnlagstall, er reduksjonen reelt på rundt 1 million kroner. Dette skjer samtidig som vi har en jevn vekst i kursaktivitet. Foreslått kutt betyr at langt færre kan få støtte til opplæringen de holder.

– Det er veldig rart i en tid der vi står framfor store endringer med deling mellom to departementer, at vi ikke får mulighet opprettholde stabilitet i opplæringstilbudet vårt. Vi har ikke forventet vekst, men hadde forventet kompensasjon for prisstigning. Vi er svært skuffet, og alle fine ord om opplæring for alle blir etterhvert vanskelig å tro på, sier daglig leder i Studieforbundet, Kjærsti Gangsø. -Regjeringa mener nok kuttet er lite, og at det finnes grupper som uten vanskelighet kan klare seg uten statstilskudd. Utfordringen innenfor denne ordningen, er at den på en måte er "universell", og krever liten saksbehandling. Så sant et lokallag holder kurs innenfor gjeldende regelverk, utløses det kursstøtte. Dersom studieforbundet skal ha skjønnsmessig vurdering av kursene vil det kreve en langt mer krevende og kostbar administrasjon, sier Gangsø.3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page