top of page

Nyheiter

Statsbudsjettet 2018

Oppdatert: 10. feb. 2022


Budsjettforslaget for 2018 sier om studieforbund: "Departementet foreslår å redusere løyvinga med 22,5 mill. kroner samanlikna med nivået i 2017. Reduksjonen skal ikkje påverke størrelsen på tilretteleggingstilskottet." -Dersom forslaget til kutt blir stående, betyr dette at opptil 570 kurs neste år ikke får opplæringsstøtte fra oss, sier daglig leder Kjærsti Gangsø.

Budsjettforslag for 2018 er lagt fram og sier følgende om studieforbund: «Departementet har bedd Kompetanse Noreg gjennomføre ei evaluering av måloppnåing i studieforbunda som dei har frist på å levere i mai 2018. Departementet foreslår å redusere løyvinga med 22,5 mill. kroner samanlikna med nivået i 2017. Reduksjonen skal ikkje påverke storleiken på tilretteleggingstilskotet.» For Studieforbundet kultur og tradisjon alene betyr dette et kutt på 1,9 millioner kroner i forhold til årets opplæringstilskudd på 17,3 millioner. I 2016 gjennomførte vi 5169 kurs, og utbetalte til disse kursene i snitt 3350 kroner i opplæringsstøtte. -Dersom forslaget til kutt blir stående, betyr dette at opptil 570 kurs neste år ikke får opplæringsstøtte fra oss, sier daglig leder Kjærsti Gangsø. -Vi opplever kuttforslaget som ganske dramatisk, og det gjør det vanskelig for oss å prioritere når det statlige tilskuddet er for lavt til å gjennomføre kurs. Vi vil nå mobilisere opp mot politikere gjennom våre medlemsorganisasjoner, fylkesledd og lokallag, sier Gangsø.2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page