top of page

Nyheiter

Norges Husflidslag søkjer barne- og ungdomskonsulent

Norges Husflidslag søkjer ein medarbeidar med idear for korleis styrke arbeidet retta mot barn og unge. Dei søkjer ein til å arbeide strategisk og operativt med formidling av kulturarv og handverkstradisjonar, innan næring, opplæring og frivillig kulturliv. Vedkomande vil arbeide tett med direktør, ledergruppe og våre husflidskonsulenter over hele landet.Norges Husflidslag er ein stolt formidlar av tradisjonshandverk, handlingsboren kunnskap og skaparglede. Dei held kulturarven levande og tek vare på kunnskap bygd opp gjennom generasjonar. NH er ein kultur- og interesseorganisasjon med over 350 lokallag med 20.000 enkeltmedlemmar, profesjonelle husflidhandverkarar og husflidsbutikkar knytt til organisasjonen. Norges Husflidslag er akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innan immateriell kulturarv. Organisasjonen har 29 tilsette, der 17 har sin daglege arbeidsplass ute i fylka.
71 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page