Nyheiter

Kort eller langt – kurs er ikkje vanskeleg

Oppdatert: 10. feb.

Hugs at vi nå har fått godkjent kurs på fire timar. Fram til 1. juni 2022 kan også heile kurset foregå digitalt. Dersom kurset du ser for deg har deltakarar med særlege behov, kan dette krevje ekstra tilrettelegging. For å gjera slik tilrettelegging lettare, kan de få ekstra tilskot hjå oss.

Ta berre kontakt!

For meir informasjon om kurs
7 visninger

Siste innlegg

Se alle