top of page

Nyheiter

Justering av timetilskotet

Oppdatert: 10. feb. 2022

Ny sats er 115 kr pr time for timar med lærar, mot 95 kr timen som var gjeldande før pandemien slo til.

Nye satsar gjeld for nye søknader og allereie planlagte kurs som har fått godkjenning for 2022. Kurs som er avslutta får 125,- kroner pr time. Snurr kurs!
Studieforbundet ynskte å stimulere til aktivitet og kompensere meirkostnadar som fylgje av tilrettelegging for smitteomsyn under pandemien. Siste halvdel av 2020 justerte vi timetilskotet opp til 125 kr timen, dette for å kompensere for tilrettelegging og smittevernomsyn. Dette nivået er vi svært fornøyde med at vi har greidd å halde på også heile 2021. 2022 ser ut til å bli nærare eit normalår, og vi justerer litt tilbake.

77 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page