top of page

Nyheiter

Hurra, vi har fått 230 000,- frå IMDI!

Oppdatert: 10. feb. 2022


HURRA! Vi har nok ein gong fått midlar til språkopplæring og inkluderingsarbeid! Har laget ditt starta opp kurs, eller har tenkt å starte opp kurs i 2021? Studieforbundet strekkjer seg etter ei rekkje overordna mål. Minst to av desse måla omhandlar inkludering, integrering og å motverke utanforskap. Det frivillige feltet har mykje å bidra med i arbeidet med å inkludere, integrere og motarbeide utanforskap. Vi kan bidra til å styrke kulturelt mangfald og auke deltaking i kulturlivet. Vi kan gjere det mogleg for menneske å påverke eigen livssituasjon, motarbeide utstøyting og bidra til inkludering.

Prosjektmidlar gjennom IMDI kan i stor grad bidra til eit godt arbeid for å strekke oss mot desse måla. Med midlane vi fekk i 2019 og 2020 lykkast vi med å få med fleire innvandrarar på ordinære kurs, og vi lykkast med å arrangere fleire spesialtilpassa kurs med innvandrarar som målgruppe og språklæring og kulturlæring som overordna mål. Studieforbundet har i tillegg før restriksjonar kom, arrangert ei fagsamling i samarbeid med VOFO Innlandet.

For 2021 jublar vi for tilsagn på 230 000kr og vi kan halde fram det gode arbeidet. Har laget ditt starta opp kurs, eller har tenkt å starte opp kurs i 2021, som inkluderer deltakarar med svake norskkunnskapar, eller er tilrettelagt for ei gruppe med svake norskkunnskapar, der av måla med kurset er inkludering og språkopplæring, ta kontakt med Studieforbundet.

3 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page