top of page

Nyheiter

Forslaget til kutt for studieforbundene er reversert

Oppdatert: 10. feb. 2022

Hurra! Budsjettjusteringene gikk vår vei!


Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene vant budsjettkampen for opplæring i frivillige organisasjoner.Regjeringspartiene på Stortinget har blitt enige om en budsjettavtale:

Det foreslåtte kuttet og mangel på prisjustering til opplæringstilskudd utgjorde til sammen ti millioner kroner, er nå reversert. Dermed blir budsjettet på samme nivå som i fjor.

Det er uheldig at momskompensasjon svekkes i forhold til opprinnelig forslag, men vi er likevel veldig fornøyd på vegne av alle som driver kurs og opplæring.


Les mer på VOFOs sider

22 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page