top of page

Nyheiter

Forslaget til kutt for studieforbundene er reversert

Oppdatert: 10. feb. 2022

Hurra! Budsjettjusteringene gikk vår vei!


Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene vant budsjettkampen for opplæring i frivillige organisasjoner.Regjeringspartiene på Stortinget har blitt enige om en budsjettavtale:

Det foreslåtte kuttet og mangel på prisjustering til opplæringstilskudd utgjorde til sammen ti millioner kroner, er nå reversert. Dermed blir budsjettet på samme nivå som i fjor.

Det er uheldig at momskompensasjon svekkes i forhold til opprinnelig forslag, men vi er likevel veldig fornøyd på vegne av alle som driver kurs og opplæring.


27 visninger

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page