top of page

Nyheiter

Felles kulturstrategi og utredning av regionalt kulturfond

Oppdatert: 13. feb. 2023

Kulturminister Anette Trettebergstuen varsla ein gjennomgang av rammene for det frivillige kulturfeltet. Kven fell utanfor, korleis kan vi få betre lokale for bruk på dag og kveldstid, korleis innrettar vi tilskotsordningane og korleis skapar vi eit godt samspel mellom frivillig og profesjonell?


Studieforbundet kultur og tradisjon er svært glad for initiativet som er teke for å kome fram til ein felles kulturstrategi og til utredning av regionalt kulturfond. Vi har kome med innspel mellom anna på utfordringar vi opplever med å gjera opplæringa vår tilgjengeleg for alle og inkluderande nok, om korleis tilskota er innretta, tilgang på tilrettelagte arenaer å ha kursa i og samspelet profesjonelle og frivillig. Vi kjem med for oss viktige tiltak vi meiner kan kome desse utfordingane i møte.


Les innspelet frå Studieforbundet under:


Innspel til strategiarbeidet og utredninga av regionale kulturfond
.pdf
Last ned PDF • 162KB


Anette Trettebergstuen tek ordet i viktig paneldebatt om bunadbruk i Norge og bunadtilverking under Arendalsuka 2021. Foto: Studieforbundet kultur og tradisjon

63 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page