top of page

Nyheiter

Feiring av frivilligheten

Oppdatert: 10. feb. 2022

Tenk at Norge er best i verden på dugnad! Hele 142 000 årsverk og i snitt 52 timer i året per person produseres i frivilligheten! Det er det grunn til å slå seg på brystet og være stolt av! Så må vi i neste rekke passe på at den velfungerende frivilligheten ikke blir tatt for gitt, og at grunnmaskineriet blir smurt. Rappegruppa DÅM frå Dovre sette dagsorden med blant andre den betimelige låta "Du må gjeve for å få".

Det ble en flott feiring av frivillighetens dag på Hamar Teater i går. Og jammen har vi grunn til å feire! Best er vi i verden (kanskje sidestilt med Sverige, med all respekt) på frivillig innsats og dugnad. Dette ble feiret med rørende historier, skjerpende rap fra Dovregruppa DÅM, samt opplysende paneldebatt og informasjon fra ulike aktører og organisasjoner på det frivillige feltet og i kommunal- og fylkesregi.Paneldebatt

Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø, deltok i paneldebatt sammen med ordfører i Hamar, Einar Busterud, Øystein Landgraff (Vilmer), Tonje Sagstuen (Norsk Tipping) og fylkesordfører for Ap i Oppland, Even Aleksander Hagen. Kjærsti fikk innlede debatten med å snakke om frivillighetens betydning for personer utenfor arbeidslivet og som rekrutteringsarena. – For å gjøre terskelen lav nok for vanlige folk, for å rekruttere nye utover de 14 som alltid møter, trengs det en grunnfinansiering, og vi kommer tilbake til mangel på penger. Penger er viktig, og regionale strukturer må smøres slik at ikke bare store organisasjoner med muskler får det til. Det må gjøres tilgjengelig for alle, for vanlige folk. Da må det motiveres, og det må legges til rette for at noen arrangerer akkurat den samlinga, akkurat det kurset, som legges opp på en slik måte at nye tør komme og nye blir inkludert og får bidra. Den største utfordringa vår er kanskje hvordan vi skal få terskelen for deltagelse lav nok. Og det viktigste tiltaket for å nå dette målet må være basisfinansiering av bunnlinja, et grunntilskudd. Vi må ta vare på og ruste ildsjelene som tar lederansvar over tid. Er ikke de menneskene på plass, blir ikke disse pop-up-arrangementene heller. Greier vi å smøre maskineriet i frivilligheten, greier vi også å utløse den kraften som frivilligheten kan generere, sa Kjærsti Gangsø.

Og frivillighet er viktig - både på individnivå og på samfunnsnivå. Det gir glede, samhørighet, den som gir føler seg viktig og verdsatt. Frivilligheten kjenner individet, mens regionen forholder seg mer til grupper som et hele. På samfunnsnivå er frivilligheten et effektivt redskap og virkemiddel for å bekjempe utenforskap.

– Alt henger sammen i et lokalsamfunn, sa Even Aleksander Hagen avslutningsvis. -Det er veldig både nyttig og rørende i dag å ha fått ta del i både sterke historier og opplysende statistikk. Her må vi bare stå på og jobbe videre.Folkehelseprisen

Det var første gang Folkehelsprisen for både Hedmark og Oppland ble delt ut sammen, og siste gang som Hedmark og Oppland. Neste år blir det en felles folkehelsepris for Innlandet. Folkehelseprisen 2019 i Oppland gikk til Karin Skeide Sørmoen fra Nordre Landfor hennes innsats på rydding og tilrettelegging av stier og turgåing gjennom de siste 10 år. Hennes motivasjon og innsats for å tilrettelegge turstier for alle har ført til rekorddeltagelse på flere turer. Ikke minst har en stor delegasjon fra Nordre Land kravla seg til topps på selveste Mount Everest. Folkehelseprisen 2019 i Hedmark gikk til Erling Nordmoenm mannen bak det første Amundløpet, en stor ildsjel for godt nærmiljø, for barn og unge, men også i ledelsen for mange store arrangement. Erling er daglig leder for Slåstad idrettslag i Sør Odal.

I tillegg til selve Folkehelseprisen, fikk også prisvinnerne stipend på 10 000 kroner hver fra sine respektive fylkeskommuner.


Prisvinnere Erling Nordsetmoen og Karin Skeide Sørmoen i front.

Feiring og fagdag var satt sammen i samarbeid mellom VOFO Innlandet, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Norges idrettsforbund og Innlandet musikkråd.


Opprettet 06.12.2019 | Sist endret 06.12.2019

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page