top of page

Nyheiter

50.000 til barn og unge på TREseminaret

Oppdatert: 10. feb. 2022

Studieforbundet kultur og tradisjon har fått 50.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å tilrettelegge og arrangere kurs for barn og unge på TREseminaret på Dovre 2020. Ved å trekke barn og unge aktivt inn i seminaret med spikking, smiing, og tredreiing, introduserer vi tradisjonshåndverket for de yngste på en aktiv og spennende måte. Tilbudet er en del av satsinga UNG HUSFLID, som Norges Husflidslag arbeider med på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

TREseminaret gir tilbud om gratis kurs til 5. og 8. trinn, noe som bare er mulig å gjennomføre ved hjelp av dugnadsinnsats fra arrangør og etter årlige søknader om prosjektmidler. Deltakelsen varierer noe fra år til år, men har de siste årene vært mellom 80 - 100 elever. Å invitere skoler i regionen er en del av en satsing på håndverksfaget og rekruttering i et framtidsrettet perspektiv, og Studieforbundet erfarer at mange skoleklasser i regionen er interessert i å delta. Utfordringene, derimot, er gjerne at skolene har begrensede midler til å dekke skyss, og vi opplever at dette har vært til hinder for deltakelse. Et tilskudd fra Sparebankstiftelsen gjør det mulig for TREseminaret å dekke skyss tur-retur skole og kurssted for skoleklasser i regionen, dekke utgifter til instruktører, materialer, og slik bidra til at kursene kan forbli gratis og av god kvalitet for skolene.En møteplass på tvers av generasjoner

TREseminaret er en møteplass for tradisjonskunnskap på tvers av generasjoner. TREseminaret samler årlig rundt 150 - 200 håndverksinteresserte fra hele Norge, i alle aldre, men også fra andre nasjoner. Verkstedtilbudet for barn - og ungdom er en del av arrangementet. Her får barn og ungdom tilbud om å utøve et håndverk, og inspirasjon gjennom utstillinger og omvising i verkstedene til de voksne, med tilhørende oppgaver. Bygningshistorisk park og Hjerleid er arena for store og små som ønsker å lære av noen av de beste tradisjonsbærerne vi har i faget. Ved å trekke barn og unge aktivt inn i seminaret med spikking, smiing, og tredreiing, introduserer vi tradisjonshåndverket for de yngste på en aktiv og spennende måte. Tilbudet er en del av satsinga UNG HUSFLID, som Norges Husflidslag arbeider med på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. TREseminaret bruker noen av landets beste tradisjonsbærer som kurslærere.
Kurs i 2020

  • Under TREseminar 2020 planlegger vi følgende kurs:

  • Spikkeverksted for barn "GJØR ET SPIKK!"

  • Smiing for ungdom "SMI MENS JERNET ER VARMT!"

  • Tredreiing for ungdom "SÅ FLISA FYKER!"

TREseminaret vektlegger formidling av tradisjonshåndverk, læring på tvers av generasjoner og aktiviteter for barn og unge. Seminaret skal ha tilbud som skaper interesse og nysgjerrighet hos barn og unge om ulike håndverksteknikker med vekt på tre som materiale. Tradisjonshåndverk er et viktig samfunnsnyttig arbeid - en kunnskap man ikke bare kan tilegne seg gjennom teoretisk formidling, men som også må oppleves og utøves. Gjennom dette tilbudet får vi muligheten tå å formidle gleden ved å skape noe selv, noe man stolt kan vise fram å si at dette har jeg laget. Dersom dette tilbudet i tillegg kan være med på bryte noen grenser, skape samhold og mestringsfølelse, så har vi oppnådd mye!
Opplæring i folkelig kultur

Studieforbundet kultur og tradisjon er et studieforbund for frivillige organisasjoner som driver opplæring i folkelig kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med mer. Studieforbundet og medlemsorganisasjonene samarbeider med ulike fagmiljø om ulike utviklingsprosjekt, blant annet TREseminaret, som er et samarbeidsprosjekt mellom Hjerleidmiljøet (dvs. Senter for bygdekultur, Handverksskolen og Dovre handverkssenter), Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. Fra høsten 2013 har Studieforbundet kultur og tradisjon hatt prosjektlederansvaret for TREseminaret.


7 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page