Telemark.jpg

Opplæringstilbod

Studieforbundet gjev støtte til eit breitt utval kurs over heile landet. I tillegg arrangerer vi eigne kurs, ofte i samarbeid med ein eller fleire av medlemsorganisasjonane. Her finn du informasjon om kursa våre og kurs vi samarbeider tett med.

For ei fullstendig oversikt over alle kurs som mottek støtte frå Studieforbundet, sjå kursstatistikken

Foto: Sina Bråten Lunde

Hjerleid er eit skule- og handverksenter der fleire bedrifter og organisasjonar samarbeider om å vidareføre arven frå Hjerleid handverksskole frå 1886.

Foto: Sina Bråten Lunde

Dette er ei kursrekkkje for deg som alt har grunnleggande kunnskap i veving, men ynskjer å lære fleire ulike teknikkar.

Foto: Anne Silje Berg

Ved å fullføre heile kursrekkja får du praktisk innføring i alle kompetansemåla i læreplanen for bunadtilverkarfaget VG3

Foto: Torunn Elise Kveen

Dette er ei kursrekkje som legg vekt på praktisk arbeid med materialar, verktøy og teknikkar. Opplæringa skal bidra til å verne om det tradisjonelle handverket og legge grunnlag for innsikt i og forståing for det særeigne ved materialbruken til trebåtbyggjaren.

Foto: Anne Silje Berg

Vil DU vera deltakar i oppfølgingsprogrammet for handverkarar - BUNAD og BEREKRAFT? 

Foto: Jonas Rydèn, Frilynt Notrge

Kursrekkja består av 4 modular som gjev ei brei innføring og analytisk kunnskap om regi og teaterproduksjon. Kursrekkja skal vera ei kompetanseheving med høgt fagleg nivå og ei analytisk tilnærming for instruktørar innan amatørteaterfeltet.

Bannerbilde: Torunn Elise Kveen