top of page

Nyheiter

Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar. Regjeringa oppretta denne støtteordninga med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisane med formålet å motverke negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Ordninga gjeld i perioden april 2022 til mars 2023, og det er lagt opp til søknadsrunde kvart kvartal. Søknadsfristen for perioden april-juni 2022 er 7. september 2022, klokka 13.00.


54 visninger0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page