top of page

Nyheiter

Statsbudsjettet 2022

Oppdatert: 10. feb. 2022

Regjeringen foreslår å opprettholde tilskudd til studieforbund på samme nivå som i 2021. Total ramme er 156 millioner kroner, opp fra 153 millioner kroner i fjor.


- Vi er glade for at Regjeringen er opptatt av studieforbundene, sier daglig leder Kjærsti Gangsø. -Studieforbundene er avhengige av forutsigbarhet. Mange av opplæringstilbudene fra frivillige lag og foreninger landet rundt er allerede svekket som følge av koronasituasjonen, og uforutsigbarhet i opplæringstilbudet vil påføre dem ytterligere negative effekter. Vi registrerer at tilskuddet til studieforbund blir opprettholdt på same nivå som i 2021. Vi registrerer også at tilskuddet til Vofo videreføres på samme nivå. Vofo er en viktig samarbeidsorganisasjon for studieforbundene. Ved delingen av studieforbundene til to departement i 2021 oppsto en regnefeil. Denne feilen ble rettet opp ved at studieforbundene under Kulturdepartementet fikk en tilleggsbevilgning over tippemidlene. Nåværende Regjerings statsbudsjett foreslår å videreføre dette. Vi er svært negative til denne praksisen og forventer at ny Regjeringen rydder opp. I tråd med innspill fra Vofo til Statsbudsjettet for 2022, forventer vi også at den nye Regjeringen iverksetter en opptrappingsplan som vil løfte befolkningens kompetanse, styrke det frivillige kulturlivet og lokalsamfunn, samt fremme inkludering, demokrati og samhold. Vi ser det som en forutsetning at Vofo og studieforbundene blir involvert i videre utviklingsarbeid, avslutter Kjærsti Gangsø.

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Σχόλια


bottom of page