top of page

Nyheiter

Sommar og rapporteringstid

Oppdatert: 10. feb. 2022

Nå er sommaren her og mange kurs er ferdige for dette halvåret. Vi minnar om at kurs nå skal rapporterast elektronisk inne i den nye kursportalen vår. Vi har laga rettleiingar på korleis ein gjer dette både i filmform og til utskrift

Ta berre kontakt med oss om du skulle lure på noko. Vi vil gjerne vera til hjelp.
11 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page