top of page

Nyheiter

Riksantikvarens kulturminnepris til Hjerleid

Oppdatert: 10. feb. 2022

I en årrekke har det blitt undervist i tradisjons håndverk ved Hjerleid skole og håndverkssenter nå belønnes innsatsen med Riksantikvarens kulturminnepris. Riksantikvarens kulturminnepris deles ut årlig og tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for bevaring og/eller restaurering av kulturminner, formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt eller bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner.

Riksantikvaren Jørn Holme overrakte prisen under en konferanse i Oslo torsdag 20. november. ? Hjerleid skole og håndverkssenter gjør et fantastisk arbeid for å videreføre håndverkskunnskapen til nye generasjoner. Mange håndverkere som er utdannet på Hjerleid har deltatt i viktige restaureringsprosjekter rundt om i landet. Ringvirkningene av Hjerleids arbeid er store, og prisen er vel fortjent, sa Holme. Studieforbundet kultur og tradisjon er eier av Hjerleid skole og håndverkssenter og gratulerer Hjerleid med en velfortjent pris. Studieforbundet var tilstede under prisutdelingen sammen med Norsk Kulturarv som er eier av Senter for bygdekultur. Juryens begrunnelse: "På Hjerleid skole og håndverkssenter har man gjennom en årrekke undervist i tradisjonelt håndverk. Hjerleid har utdannet en rekke svært kompetente håndverkere som har deltatt i store restaureringsprosjekter rundt om i landet. Felles for all undervisning er at den er praktisk rettet og utøving av håndverket er sentralt. Hjerleid har gjennom sitt arbeid sikret en fast rekruttering av dyktige håndverkere til bygningsvernet. Et godt bygningsvern er helt avhengig av kunnskapsrike håndverkere som mestrer de eldre teknikkene. Hjerleid er med Handverksskolen, Senter for bygdekultur, Dovre handverkssenter og Bygningshistorisk park et kraftsenter for norsk bygningsbevaring."

4 visninger

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page