top of page

Nyheiter

Ny strategi for det frivillige kulturfeltet


Kulturminister Anette Trettebergstuen varslar ein gjennomgang av rammene for det frivillige musikk- og kulturfeltet. Kven fell utanfor, korleis kan vi få betre lokale for bruk på dag og kveldstid, korleis innrettar vi tilskotsordningane og korleis skapar vi eit godt samspel mellom frivillig og profesjonell?


Foto: Anette Trettebergstuen stilte i paneldebatt fro oss på Arendalsuka i 201 og snakka om kvifor i all verda vi skal ta vare på den norske bunadbruken. Her jamsides Anja Cecilie Solvik, leiar av Bunadgeriljaen.


Deltaking i teater, dansegrupper, husflidslag, kystklubbar, bygdekvinner, folkeakademi, kor, korps, band, festivalar, dansegrupper, filmklubbar, dataspeltreff, spel, lesesirklar, historielag, venneforeningar for museum, kunstklubbar og eit mangfald av andre aktivitetar har stor betyding for levande lokalsamfunn. Eitt av dei viktigaste kulturpolitiske måla nå, er å sikre moglegheit for deltaking.Dette er temaa som strategien vil ta for seg, i følge ei pressemelding fra Kulturdepartementet:


– Det frivillige kulturlivet ble hardt rammet av pandemien, og tall fra Frivillighetsbarometeret i juni viser at kun 1/3 av barn og ungdom er tilbake til egen fritidsaktivitet. Mange er berettiget bekymret for rekrutteringen av frivillige, publikum og deltakere til det lokale kulturlivet. Derfor trenger vi et løft for det lokale og regionale kulturlivet slik at flere får mulighet til å delta i kulturaktiviteter over hele landet, sier Trettebergstuen.


– En av de store lokale utfordringene er tilgangen på gode møteplasser og kulturarenaer for øvelse og fremføring. Når det bygges offentlige bygg i kommunene våre, må disse også tilrettelegges for kveldsaktiviteter. Vi ønsker at kulturfrivilligheten skal involveres mer i byggeprosesser og sikre at det blir større tilgang på flerbrukshus rundt i landet vårt, sier Trettebergstuen.


Deltakelse i kor, korps, band, festivaler, dansegrupper, filmklubber, dataspilltreff, amatørteater, spel, lesesirkler, historielag, venneforeninger for museum, kunstklubber og et mangfold av andre aktiviteter har stor betydning for levende lokalsamfunn.

Kulturfrivilligheten er i tillegg svært viktig for arbeidsmarkedet for profesjonelle kunstnere, strategien skal derfor se på samspillet mellom den profesjonelle og frivillige kulturen.

Arbeidet med strategien vil skje i samarbeid med organisasjoner for kulturfrivilligheten, kommunesektoren og departementer.


Studieforbundet kultur og tradisjon er glade og takknemlege for at Kulturministeren lyftar dette arbeidet til torgs, og vil i samarbeid med dei andre involverte kulturorganisasjonane gjere vårt for at det skal bli ein godt forankra prosess som involverer heile breidda av det frivillige kulturfeltet.

93 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page