top of page

Nyheiter

Kurs og Korona – digitale kurs

Oppdatert: 10. feb. 2022

Forskriftene til Lov om voksenopplæring er endret slik at kurs skal være på minimum 4 timer og ha minimum 4 deltakere. Kurslærer kan være en av de fire deltakerne. Som før må deltakere og kurslærer være tilstede samtidig. Den midlertidige endringen som gjør det mulig å få støtte til heldigitale kurs er forlenga til 1.7.2021.


Unntak_fra_krav_til_fysiske_samlinger_i_forskrift_om_studieforbund_godkjent_av_K
.pdf
Download PDF • 174KB


Forøvrig skal de vanlige smittevernreglene som gjelder ellers i samfunnet naturligvis følges. Merk at det er til en hver tid er vedtakene og rådene fra helsestyresmaktene i kommunen dere hører til som gjelder. Oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen. Det er ekstra viktig å føre alle deltakerne på frammøteliste slik at en eventuell smitte kan spores. I den situasjonen utdanningsvirksomheter står overfor i dag mtp på kontroll av smitte, behov for større areal og annet, har den enkelte kommune myndighet til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner, og studieforbund må ta høyde for at lokalene ikke stilles til disposisjon. Se Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon omkring smittevern og restriksjoner.

4-timer og hel-digitalt

Den midlertidige endringen som gjør det mulig å få støtte til heldigitale kurs er forlenga til 1.7.2021. Merk også permanent endring fra 01.01.2021 om at kurs skal være minimum 4 timer og ha minimum 4 deltakere. Kurslærer kan være en av de fire deltakerne. Som før må deltakere og kurslærer være tilstede samtidig.Tips_til_gjennomføring_av_nettkurs_april_2020
.pdf
Download PDF • 231KB

Smittevernregler

Nøkkelretningslinjene for kursgjennomføring er: *Kurslærer og deltakere må holde en-meters avstand *Kursarrangør sørger for renhold og at deltakerne har god håndhygiene *Kursarrangør lager smittevernveileder for kurs, og sørger for at de er godt synlige i kurslokalet. De kan for eksempel være som Norsk Musikkråd sine regler Eller Frivillighet Norge sine Og plakater til utskrift for oppheng i kurslokalene. VOFO har utarbeidet smittevernregler og en mal som lokallag kan bruke for å tilpasse smittevernreglene til sine egne kurslokaler.

Opprettet 04.01.2021 | Sist endret 06.02.2021

12 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page