top of page

Kurslærar / instruktør

Ein kurslærar/instruktør er ein person som har pedagogisk ansvar for kurset. Kursarrangørane bør ha ei skriftleg avtale med kurslæraren. Studieforbundet kultur og tradisjon har utarbeidd eit avtaleskjema som kan brukast. Desse finn du under menypunktet skjema.

bottom of page