Skjema/malar for studieleiar

Smittevern

VOFO har utarbeidd smittevernreglar og ein mal som lokallag kan bruke for å tilpasse smittevernreglane til sine eigne kurslokale.

Forøvrig skal dei vanlege smittevernreglane som gjeld elles i samfunnet naturlegvis følgast.
Det er nå ekstra viktig å føre alle deltakarane på frammøteliste slik at eventuell smitte kan spores.

Lage budsjett for kurs

For å gjere det enklare å finne ut kva prisen for kursadeltakarane kan vere, har vi i Studieforbundet laga eit skjema som gjer det lettare å lage budsjett for kurset.
Budsjett for kurs (Excel)

Skjema for avtale med kursdeltakar

For å sikre seg mot at kurs går med underskot grunna dårleg frammøte av påmeldte deltakarar, kan det vere lurt å ha ei skriftleg avtale. Enkelte kursarrangørar praktiserer og å kreve inn ein del av kursavgifta ved påmelding.
Avtale med kursdeltakar

Avtale med kurslærar

For å unngå misforståingar mellom kursarrangør og kurslærar, lønner det seg å ha ei skriftleg avtale om løn, tid og stad, når kurs eventuelt må avlysast, osv.

Avtale med kurslærar (nynorsk)(word)
Avtale med kurslærar (nynorsk) (pdf)
Avtale med kurslærar (bokmål) (word)
Avtale med kurslærar (bokmål) (pdf)

Dersom kurslærar ønskjer attest, kan eit utkast til kurslærarattest lastast ned her Attest til kurslæraren (bokmål).

Frammøteskjema

Om frammøteskjema i Kursportalen sjå

Evalueringsskjema

Når kurset er ferdig, kan det vere interessant å evaluere og få attendemelding frå deltakarane. Studieforbundet har laga eit enkelt skjema for å hjelpe med dette arbeidet.

Evalueringsskjema (nynorsk) (word)
Evalueringsskjema (nynorsk) (pdf)
Evalueringsskjema (bokmål) (word)
Evalueringsskjema (bokmål) (pdf)

Kursbevis

Alle deltakarar på kurs som mottek støtte frå Studieforbundet kultur og tradisjon skal motta kursbevis ved kursslutt. Nokre organisasjonar har eigne kursbevis som kan brukast. Er ikkje dette tilgjengeleg, kan desse kursbevisa brukast:

Kursbevis mal(nn)
Kursbevis (nynorsk) (pdf)
Kursbevis mal(bm)
Kursbevis (bokmål) (pdf)

Kursbevis i Norges Husflidslag
Kursbevis i Forbundet Kysten
Kursbevis i Noregs Ungdomslag
Kursbevis i Frilynt Norge