Skjema/maler for studieleder

Smittevern

VOFO har utarbeidet smittevernregler og en mal som lokallag kan bruke for å tilpasse smittevernreglene til sine egne kurslokaler.

Forøvrig skal de vanlige smittevernreglene som gjelder ellers i samfunnet (blant annet maks 200 samlet på et sted) naturligvis følges.
Det er ekstra viktig å føre alle deltakerne på frammøteliste slik at en eventuell smitte kan spores.

Lage budsjett for kurs

For å gjøre det enklere å finne ut hva prisen for kursadeltakerne kan være, har vi i Studieforbundet laget et dokument som gjør det lettere å lage budsjett for kurset med dette skjemaet.
Budsjett for kurs (Excel)

Skjema for avtale med kursdeltaker

For å sikre seg mot at kurs går med underskudd fordi påmeldte deltakere ikke møter fram til kurset, kan det være lurt å ha en skriftlig avtale. Noen kursarrangører praktiserer også å kreve inn en del av kursavgiften ved påmelding.
Avtale med kursdeltaker

Avtale med kurslærer

For å unngå misforståelser mellom kursarrangør og kurslærer, lønner det seg å ha en skriftlig avtale om lønn, tid og sted, når kurs eventuelt må avlyses etc.

Avtale med kurslærer (nynorsk)(word)
Avtale med kurslærer (nynorsk) (pdf)
Avtale med kurslærer (bokmål) (word)
Avtale med kurslærer (bokmål) (pdf)

Dersom kurslærer ønsker attest kan et utkast til kurslærerattest lastes ned her Attest til kurslæreren (bokmål).

Frammøteskjema

I den nye kursportalen legger kursarrangør selv inn frammøte. Så frammøtelister skal ikke lenger sendes til Studieforbundet. Men om det trengs liste for at kurslærer skal føre frammøte, kan skjemaet under lastes ned:

Frammøteskjema i excel

Evalueringsskjema

Når kurset er ferdig, kan det være interessant å evaluere og få tilbakemelding fra deltakerne. Studieforbundet har laget et enkelt skjema for å hjelpe med dette arbeidet.

Evalueringsskjema (nynorsk) (word)
Evalueringsskjema (nynorsk) (pdf)
Evalueringsskjema (bokmål) (word)
Evalueringsskjema (bokmål) (pdf)

Kursbevis

Alle deltagere på kurs som mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon skal motta kursbevis ved kursets slutt. Noen organisasjoner har egne kursbevis som kan brukes. Er ikke dette tilgjengelig, kan disse kursbevisene brukes.

Kursbevis mal(nn)
Kursbevis (nynorsk) (pdf)
Kursbevis mal(bm)
Kursbevis (bokmål) (pdf)

Kursbevis i Norges Husflidslag
Kursbevis i Forbundet Kysten
Kursbevis i Noregs Ungdomslag
Kursbevis i Frilynt Norge