Faglige artikler fra 2000 til 2010

Kompetanseutvikling via folkekultur, 2002

"Alle snakker om kompetanse, men de færreste vet hva de snakker om!"
Denne artikkelen er fra 2002, men tema er like aktuelt. Hvilke kompetanseutvikling skje i folkekulturen?

Något som ger något, 2002

Her finner dere Trine Thommessen sin rapport fra 2002, fra en undersøkelse om behovet for etterutdanning blant lærere i håndverksfag i Danmark, Norge og Sverige.

Spor i Norden 2008

Prosjektet Spor i Norden har hatt som mål å bidra til å gjøre det lettere for voksne som ønsker opplæring i små håndverksfag og finne fram til slik opplæring. Trine Thommessen har vært prosjektleder.

Mytenes sannhet og sannhetens myter, 2007

"Mytenes sannhet og sannehetens myter" er en rapport som tar for seg tilstanden til de frivillige organisasjonene i Norge. Spesielt fokuserer rapportens forfatter Åse Vigdis Festervoll på de frivillige kulturorganisasjonene, men mye av kunnskapen gjelder for all frivillig organisasjonsliv.

Kulturhåndverk 2007 Avtrykk fra fortiden - utrykk for øyeblikket - grunnlag for fremtiden

Med utgangspunkt i at Stortinget har slått fast at de tradisjonelle håndverksfagene er viktig å opprettholde, har departementet bedt om en utredning som skal belyse situasjonen. Åse Vigdis Festervoll har blant annet et kapitel der hun drøfter oplæringsmulighetene innen kulturhåndverkene.

Fra studiering til fagbrev

Fra studiering til fagbrev var et pedagogisk utviklingsprosjekt der målet var å motivere utovere i handverksfag til å ta svennebrev. Prosjektet hadde bunadtilvirkere, håndvevere og strikkere som målgruppe. Rapporten er skrevet av Åse Vigdis Festervoll på oppdrag fra Folkekulturforbundet.

Kurslærerundersøkelse bunad, vev, tredreiing 2005

Norges Husflidslag har gjennomført eit prosjekt som har undersøkt kven som er kurslærar, kva for kvalifikasjonar dei har og kva for kvalifikasjonar dei ønskjer seg i framtida. Faga rapporten omhandlar er bunadtilverking, handveving og tredreiing.

Frivillige organisasjoner voksenopplæring samfunnsutvikling

Hva er det som skiller opplæringen som finner sted i de frivillige organisasjonen fra annen undervisning av voksne? I 2005 lagde Åse Vigdis Festervoll på oppdrag fra Studieforbundet kultur og tradisjon (tidligere folkekulturforbundet) en rapport med dette som grunnlag. Festervoll har sett på områdene de frivillige organisasjonene arbeider med, og sett på hvordan undervisning og opplæring foregår i noen utvalgte organisasjoner.

Voksenopplæring - det kulturelle kunnskapsløftet 2006

Kulturkunnskap er mangelvare i vårt moderne samfunn. Det kunnskapsløftet voksenopplæringsmidlene har bidratt til de siste 30 årene er uvurderlig.

Frivillighetens læringslandskap

Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk skrevet av Trine Thommessen (2006). Oppgaven stilte spørsmålene: Hvordan foregår læring i frivillige kulturorganisasjoner og hva karakteriserer læringslandskapet hvor læringen finner sted?