Faglige artikler

Her legger vi ut faglige artikler som er til nytte for arbeidet med kurs og opplæring i frivillige organisasjoner. Artiklene tar for seg ulike aspekter med å drive opplæring i frivillige organisasjoner.