Verktøy

Her finn du hjelp til arbeidet i lokallaga, både til å halde kurs og til arbeid i frivillige lag generelt.
Her legg vi ut informasjon som kan forenkle arbeidet i laget ditt.

Du finn og faglege artiklar og prosjektrapportar som er aktuelle for alle som jobbar med læring i frivillige organisasjonar.