Personvern ved påmelding på kurs og arrangement

Personvern

Studieforbundet har kursstatistikk på nettsida. Der vil kurslærar etter kvart bli offentleggjort med namn. Vi brukar dette som ein kompetansebank over kurslærarar innanfor ulike tema og teknikkar.

Sende informasjon til tidlegare deltakarar på kurs/arrangement

Studieforbundet kultur og tradisjon innhentar eige samtykke før vi sendar informasjon og invitasjon til andre arrangement hjå oss. Dette skjer ved påmelding til kurset/arrangementet. Opplysningane blir lagra og blir ikkje brukt til annan informasjon, eller delt med tredjepart.

Les personvernerklæringa vår her: Personvern i Studieforbundet kultur og tradisjon