Forhold som påvirker kurs under Koronapandemien

På grunn av smittefaren ved Koronapandemien gjelder egne regler for kurs som får støtte fra studieforbund:

Smittevernregler

Kunnskapsdepartementet har sendt ut brev om gjenåpning av kursvirksomhet i studieforbundene. Informasjon til studieforbund om åpning av kurs fra 15.juni Der åpnes det for at kurs kan settes igang igjen når smittevernreglene følges. Det betyr at:
Kurslærer og deltakere må holde en-meters avstand
Kursarrangør sørger for renhold og at deltakerne har god håndhygiene
Kursarrangør lager smittevernveileder for kurs, og sørger for at de er godt synlige i kurslokalet.
VOFO har utarbeidet smittevernregler og en mal som lokallag kan bruke for å tilpasse smittevernreglene til sine egne kurslokaler.

Forøvrig skal de vanlige smittevernreglene som gjelder ellers i samfunnet (blant annet maks 200 samlet på et sted) naturligvis følges.
Det er ekstra viktig å føre alle deltakerne på frammøteliste slik at en eventuell smitte kan spores.

4-timer og hel-digitalt

Den midlertidige endringen som gjør det mulig å få støtte til kurs på fire timer og heldigitale kurs er forlenga til 31.12.2021. Det betyr at vi kan ha kurs på minimum fire timer mot ordinært minimum åtte. Det betyr også at alle kurstimene kan gjennomføres på en digital plattform (ordinært halvparten av timene) Men det er bare timer der deltakerne og kurslærer er tilstede og kan snakke sammen som kan få støtte, altså som et fysisk kurs bare at man møtes via en skjerm. Tips til gjennomføring av nettkurs

Kompensasjon og motivasjon

Studieforbundet har utlyst en støtteordning for å arrangere motovasjonsarrangement for å få opp igjen kursaktiviteten. Fristen for å søke er 15.10.2021 Informasjon om motivasjonsordning

Det er også arbeid i gang for nye støtteordninger for frivilligheten. Følg med på sidene til Frivillighet Norge
Sjekk også om laget deres kan søke om støtte gjennom krisepakke for frivilligheten