top of page

Nyheiter

Videregående opplæring i små verneverdige fag

Studieforbundet kultur og tradisjon avholdt årsmøte 27. mai 2015 i Oslo. Møtet vedtok denne resolusjonen. Resolusjonen er sendt Stortinget ved Finanskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Kirke- undervisnings og forskningskomiteen.


Årsmøtet i Studieforbundet kultur og tradisjon mener Stortinget må ta grep og verne små verneverdige fag i den videregående opplæringen. Vi viser til forslag om endring i Friskoleloven som skal behandles i Stortinget i juni. Studieforbundet ber Stortinget om å verne de små verneverdige fagene i den nye Friskoleloven. UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven omfatter kunnskap innen flere kulturuttrykk, deriblant tradisjonelt håndverk, sang og dans Vi foreslår at Stortinget vedtar følgende: «De fag i videregående opplæring som omfattes av konvensjonen må gis et særlig vern gjennom ivaretakelse og forvaltning og med egne rammer som hensyntar voksnes elevers mulighet til å være fulltidselever». Vi viser til at private skoler som underviser verneverdige fag står i fare for å måtte legge ned driften fordi det ikke er økonomisk mulig å drive skole videre med dagens finansieringsordning.Vi viser også til det pågående arbeid med gjennomgang av fag og yrkesopplæring i den videregående skolen. Privatskoler som i dag er godkjent og driver undervisning i små verneverdige fag kan ikke vente på denne gjennomgangen. Med dagens ordning vil ikke være økonomisk bærekraft til å drive skolene på en forsvarlig måte.


5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page