Nyheiter

Velkommen til årsmøte!

Oppdatert: 10. feb.


Til medlemsorganisasjonar, organisasjonar med samarbeidsavtale og fylkesledd Velkommen til årsmøte! Studieforbundet kallar inn til årleg årsmøte 27.05 kl 10-13.30, delvis digitalt og ved fysisk oppmøte i Vågå for dei som har meldt seg til det. I tillegg til årsmøtesakene, er vi heldige å få besøk av stortingsrepresentant Trine Skei Grande som vil halde innlegg om motivasjon. Vedlagt er styrepapirer:

• Innkalling • Saksutgreiing, med program for dagen og valgkomiteens innstilling • Årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding • Forslag til budsjett 2022 • Forslag ny strategisk plan 2022-2025 • Vedtekter

Møtelenke


Program_og_tidsplan_årsmøtet_i_Studieforbundet (2)
.docx
Download DOCX • 14KB

Innkalling_og_sakspapir__årsmøtet_i_Studieforbundet_kultur_og_tradisjon_2021
.pdf
Download PDF • 4.17MB

Kompetansehevingstilskudd_2022__ny_utregning_til_årsmøtet (1)
.xlsx
Download XLSX • 16KB

Ny fordeling av kompetansehevingstilskudd til medlemsorganisasjonane, justert i tråd med kurstimar siste to år.

Treng du hjelp ved pålogging til digitalt møte, ring direkte til Liv på tlf 94976935. Vel møtt!


11 visninger

Siste innlegg

Se alle