top of page

Nyheiter

Torild Ankersdatter Fossnes får i dag Kongens fortjenestemedalje

Oppdatert: 10. feb. 2022


Torild Ankersdatter Fossnes får i dag utdelt Kongens fortjenestemedalje på Grimstad Rådhus. Torild er en viktig kilde til bevaring og utvikling av håndverkstradisjoner. For oss i Studieforbundet har vi i en årrekke nytt godt av hennes engasjement i vår modulbaserte kursrekke Bunadopplæringa, der Torild har gjort en formidabel innsats for å holde håndverkstradisjonen levende. Foto: Jorid Martinsen, Norges Husflidslag


Bunadopplæringa kom i gang i 2007, da en så behov for et tilbud til de som har som mål å ta svennebrev i bunadtilvirkerfaget. Kursene i Bunadopplæringa bygger på kompetansemålene i læreplanen for bunadtilvirkerfaget vg3/ opplæring i bedrift, og kan inngå som en del av veien til svennebrev. Kursrekka består i dag av seks ukesmoduler, og gjennomføres over tre år. Bunadopplæringa er et samarbeid mellom Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Norsk folkedratktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon. Modulene blir arrangert på Raulandsakademiet.

Torild Ankersdatter Fossnes har vært kurslærer på flere av modulene siden oppstart i 2007. Emnene sting, søm og brodering i folkedrakten, samt søm i kvinnebunad og innføring i tilpassing har vært noe av det hun har undervist i. Hun har gjort et betydelig i arbeid med å formidle gamle håndsyingsteknikker til deltakerne.

Torild Ankersdatter Fossnes har vært en viktig ressurs i dette arbeidet, og har som kurslærer i Bunadopplæringa formidlet sin kunnskap videre til deltakere fra hele landet på en svært tilfredsstillende måte. Dette er videreføring av håndverks-kunnskap og ferdigheter som i dag ikke kan erverves i det tradisjonelle utdanningssystemet, men som i stor utstrekning må utvikles ved siden av og i tillegg til dagens utdanningssystemet.


Bunaden er kulturarv, tradisjonshåndverk, festplagg, næring, håndarbeid og mye, mye mer. Bunadens popularitet er voksende og pågangen til å delta på Bunadopplæringa har vært stor. Torild Ankersdatter Fossnes har vært med på å bidra til at vi i dag kan si at over 300 deltakere siden oppstart i 2007 har vært innom Bunadopplæringa.

Den innsatsen som Torild Ankersdatter Fossnes har bidratt med i Bunadopplæringa er mer enn forventet. Hennes gode formidlingsevne, engasjement og faglige tyngde har gjennom årene gledet mange deltakere i Bunadopplæringa.

På vegne av samarbeidspartene i Bunadopplæringa: Linda Aaboen, Studieforbundet kultur og tradisjon


15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page