top of page

Nyheiter

Søk tilskudd til motivasjonsarrangement!

Oppdatert: 10. feb. 2022

Studieforbundet lyser ut tredje runde en midlertidig tilskuddsordning for at regionale og nasjonale ledd kan arrangere motivasjonssamlinger. Ny søknadsfrist er 15.10.2021. Har dere i organisasjonen, nasjonalt eller i fylkes-/ regionledd en god ide til et arrangement som motiverer lokallag til å få opp igjen kursaktiviteten, søk tilskudd!Studieforbundet overfører ubenyttet opplæringstilskudd 2020 til 2021

Hvem kan søke; fylkeslag, regionlag og sentrale medlemsorganisasjoner Hva kan søkes til; fysiske og/eller digitale motivasjonssamlinger Hvem er målgruppe; ildsjeler, tillitsvalgte, kursarrangører og kurslærere Hva må innholdet være; faglig påfyll, motivasjon for å arrangere kurs Varighet; ingen begrensning. Hvilket tilskudd kan man få; Dette tilskuddet kommer i tillegg til eventuelt vanlig kurstilskudd. For digitale samlinger kan tilskuddet pr samling være maks 3.000,- (inklusive forberedelser) For fysiske samlinger kan tilskuddet være maks 20.000,-. For digitale samlinger med særlig økonomisk krevende forberedelser, for eksempel streaming, felles oppmøte for kurslærere, m.m., kan man få inntil 10.000,- Alle kostnader tas med i budsjett som skal følge søknaden. Avkortning kan forekomme. Hva må følge søknaden; Beskrivelse av samlingen, målgruppe og innhold, dato for gjennomføring og budsjett Rapport og utbetaling; kort rapport med enkelt regnskap.

Send søknad som vedlegg til e-post til post@kulturogtradisjon.no


 

Til søknadsskjema Word


Tilskuddsordning_haust_2021 2
.docx
Download DOCX • 17KB


Til søknadsskjema PDF


Tilskuddsordning_haust_2021
.pdf
Download PDF • 33KB

52 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page