top of page

Nyheiter

Søk tilskudd til motivasjonsarrangement!

Oppdatert: 15. feb. 2023

Denne ordninga var for 2021 og 2022. Dette tilskotet er ikkje søkbart for 2023.

Studieforbundet lyser ut tredje runde en midlertidig tilskuddsordning for at regionale og nasjonale ledd kan arrangere motivasjonssamlinger. Ny søknadsfrist er 15.10.2021. Har dere i organisasjonen, nasjonalt eller i fylkes-/ regionledd en god ide til et arrangement som motiverer lokallag til å få opp igjen kursaktiviteten, søk tilskudd!Studieforbundet overfører ubenyttet opplæringstilskudd 2020 til 2021

Hvem kan søke; fylkeslag, regionlag og sentrale medlemsorganisasjoner Hva kan søkes til; fysiske og/eller digitale motivasjonssamlinger Hvem er målgruppe; ildsjeler, tillitsvalgte, kursarrangører og kurslærere Hva må innholdet være; faglig påfyll, motivasjon for å arrangere kurs Varighet; ingen begrensning. Hvilket tilskudd kan man få; Dette tilskuddet kommer i tillegg til eventuelt vanlig kurstilskudd. For digitale samlinger kan tilskuddet pr samling være maks 3.000,- (inklusive forberedelser) For fysiske samlinger kan tilskuddet være maks 20.000,-. For digitale samlinger med særlig økonomisk krevende forberedelser, for eksempel streaming, felles oppmøte for kurslærere, m.m., kan man få inntil 10.000,- Alle kostnader tas med i budsjett som skal følge søknaden. Avkortning kan forekomme. Hva må følge søknaden; Beskrivelse av samlingen, målgruppe og innhold, dato for gjennomføring og budsjett Rapport og utbetaling; kort rapport med enkelt regnskap.

Send søknad som vedlegg til e-post til post@kulturogtradisjon.no


 

Til søknadsskjema Word


Tilskuddsordning_haust_2021 2
.docx
Last ned DOCX • 17KB


Til søknadsskjema PDF


Tilskuddsordning_haust_2021
.pdf
Last ned PDF • 33KB

80 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page