top of page

Nyheiter

Søk kompensasjon for avlyste og utsatte arrangement

Oppdatert: 10. feb. 2022

700 millioner kroner har blitt satt av til arrangører i frivillig- og idrettsektoren som mister billett- og deltakerinntekter som følge av koronaviruset.


Merk svarfrist allerede 21. april!Lag kan søke om kompensasjon dersom:

*Arrangementene var planlagt i perioden 5. mars til og med 30. april 2020.

*Arrangementene ville ha vært åpne for allmennheten.

*Tapte billettinntekter og deltakeravgifter med merutgifter, må utgjøre samlet mer enn 25 000 kroner for laget.


Mange innen både kultur, frivillighet og idretten er bekymret for hva som vil skje med økonomien deres etter at inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter har falt bort som følge av smittevernstiltakene som er satt inn. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet 14. april for søknader på sine nettsider.

Ordningene som ble fremmet for Stortinget 27. mars skal kompensere tap listet opp over som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Opprettet 16.04.2020 | Sist endret 16.04.2020

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page