top of page

Nyheiter

Ny forskrift til Voksenopplæringsloven ligger klar

Oppdatert: 10. feb. 2022

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har vedtatt de nye forskriftene til voksenopplæringsloven som trer i kraft fra 1. januar 2021. Forskriftene har i stor grad ivaretatt studieforbundene og Voksenopplæringsforbundenes innspill til endringer.Vi finner følgende endringer viktige å liste opp: – Det er nå gjort en varig endring som innebærer at kurs kan ha en varighet ned til 4 timer, med 4 deltakere med minst 75% frammøte. – Dersom medlemsorganisasjoner bytter studieforbund, får organisasjonen med seg alle sine opptjente rettigheter over i nytt studieforbund – Det er gjort presiseringer for rettighetene rundt bruk av offentlige undervisningsbygg vi mener er til det bedre – Forskriften holder fremdeles på at kurstimer gjennomført digitalt bare kan være inntil 50% av kurstimene. Studieforbundet jobber sammen med VOFO for å få endret dette til å kunne ha rom for å godkjenne heldigitale kurs. Vi regner uansett med at muligheten til å holde heldigitale kurs blir opprettholdt så lenge vi må gjøre tilpasninger som følge av smittevern.

Illustrasjon: skjermdump frå VOFO


8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page