top of page

Nyheiter

Ministerrådet foreslår redusert kulturbudsjett

Oppdatert: 10. feb. 2022

FNV, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, har hatt årskonferanse og årsmøte i Oslo. I den sammenheng ble det vedtatt en resolusjon med oppfordring til Nordisk Råd om å sette en stopper for Ministerrådets forslag om redusert kulturbudsjett. I oppfordringen skriver forbundet: "Det nordiske samarbeidet står overfor nok en tillitskrise; for det første håndteringen av koronapandemien, som tydelig viste mangelen på nordisk samarbeid, og nå risikerer kultursamarbeidet i Norden å bli kraftig rammet av budsjettforslaget til Nordisk Ministerråd fra de nordiske lands regjeringer. Dette forslaget har fått sterke og omfattende reaksjoner som viser betydningen av kultur."


Videre skriver FNV: "Nordisk samarbeid bygger på de felles verdiene som vi i de nordiske landene står for; kunst og kultur. Spesielt det sterke frivillige kultur- og foreningslivet utgjør en av hjørnesteinene i det nordiske fellesskapet.

Kuttene i kulturbudsjettet rammer Nordisk debutantseminar på Biskops Arnö Folkhögskola, Nordisk litteraturuke og dokumentar- og kortfilmfestivalen Nordisk Panorama, for å nevne noen. I tillegg legges det opp til kutt både for Nordisk kulturfond og Nordisk-baltisk mobilitetsprogram, og dermed rammes enkeltkunstnere og kulturutøvere spesielt. At støtteordningene ikke er unntatt kuttforslagene, rammer særlig enkeltkunstnere og kulturutøvere. Totalt legges det opp til kutt på inntil 18% av totalbudsjettet for kulturområdet og 17% for utdanningsområdet. Det nordiske språksamarbeidet står også foran kutt på rundt 20 %.

Kultur- og utdanningssamarbeid er viktig i det «hverdagslige» nordiske samarbeidet. Med de foreslåtte kuttene er mye av det som er bygget opp over mange år i fare. I tillegg kan de langsiktige konsekvensene være svært omfattende, ja kanskje uopprettelige. I stedet for kutt, bør samarbeidet gis økte ressurser for å bidra til målet om verdens mest integrerte region innen 2030.

Samarbeidet på kultur- og utdanningsområdene bør ivaretas og utvikles, ikke reduseres i et budsjett for kommende års nordiske samarbeid. Konsekvensene vil bli ødeleggende dersom budsjettforslaget ikke revideres.

Vi i FNV, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, oppfordrer Nordisk Råd til å gjøre sitt ytterste for å hindre budsjettkutt på områdene kultur og utdanning."

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page