top of page

Nyheiter

Kurslærerundersøkelse 2022

På etterjulsvinteren 2022 gjennomførte studieforbundet en kurslærerundersøkelse med 17 spørsmål som omhandlet organisasjonstilhørighet, kursmengde, fagområder, kompetanse og ønske om kompetanseheving. Undersøkelsen hentet inn 361 svar.



Sammendrag av innhentede svar


Av 361 svar, responderte 795 kvinner (285 stk) og 21% (76 stk) menn. Av disse respondentene var 63,5 % over 60 år og 78% over 50 år. Om lag 60% hadde holdt kurs i over 6 år, 31,5 % av disse i over ti år. Litt over halvparten ble kontaktet av laget eller organisasjonen om å holde kurs, noen flere menn enn kvinner tok selv kontakt med laget. 44% av innkomne svar kom under kategorien håndverksfag, 13% av disse under tekstil. Dans hadde også stor svarprosent med 32 %, og teater 11%.

På tross av at undersøkelsen kom i kjølvannet av en pandemi som har vart over to år, svarer over 50% at de har holdt mer enn seks kurs de siste fem år, og 26% har holdt flere enn ti.

Rundt halvparten kjenner på at de gjerne skulle holdt flere kurs, hovedgrunnen til at det ikke har blitt flere, oppgis å være at tiden ikke strekker til. En andel på nesten 20% svarer at de ikke har blitt forespurt om å ha flere kurs. For å kunne holde flere kurs, ønsker 23,5% seg at organisasjonene avholder flere kurs. 20% av respondentene ønsker seg kompetanseheving, mens 80% føler seg godt oppdaterte på områdene de underviser i. Respondentene oppgir kompetanseheving innenfor eget fagfelt eller pedagogikk, dersom det skulle bli aktuelt med kompetanseheving.



Kurslærerundersøkelse 2022
.pdf
Download PDF • 537KB


63 visninger

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page