top of page

Nyheiter

Hjelp oss å avdekke behovet for en salgs- og annonseportal for bunadstilbehør og relaterte produkter

Oppdatert: 10. feb. 2022

Denne spørreundersøkelse vil undersøke behovet for en salgs- og annonse portal for bunadshåndverkere. I forkant av kurset «Bunad og bærekraft» ble det gjennomført en situasjonsanalyse. Mindre bedrifter melder i analysen utfordringer med tilgang på og oversikt over hva som finnes av produksjonsmidler og tilbehør, og oversikt over hvem som produserer dette. Eksempel på dette er ulike stoffer, sølv, sko og annet til produksjon av bunader.


Bruk QR-koden eller følgende link: https://no.surveymonkey.com/r/FDXPJN5 .

Undersøkelsen tar bare 5 minutter.


Hensikt: 1) Gjøre vareutvalg og bunadstilbehør mer tilgjengelig og synlig for bunadstilvirker og produsenter. 2) Spare tid for produsenter av bunad (alt finnes på ett sted) 3) Bedre hverdagen for produsentene – sikker levering av råvarer - lette tilgang ved at portalmedlemmene får tilgang direkte til leverandørene/bunadshåndverkerne. 4) Bidra til mersalg for produsentene/håndverkerne – gjennom portalen kan de også selge til andre produsenter (skjorter, hosebånd, strømper etc). Bunadstilvirkere kan også være produsenter. 5) Tilgangen på portalen må være enkel - minstekravet er at bunadstilvirkeren eller produsenten har organisasjonsnummer.

12 visninger

Siste innlegg

Se alle

Σχόλια


bottom of page