top of page

Nyheiter

Gladsak! Human-Etisk Forbund er vår nye medlemsorganisasjon!

Oppdatert: 10. feb. 2022

– Vår største opplæringsaktivitet er definitivt humanistisk konfirmasjon. Siden den aller første borgerlige konfirmasjonen for 70 år siden, har over 300.000 unge voksne gått gjennom et kurs hvor refleksjon og godt medborgerskap står i spissen, sier generalsekretær i Human-Etisk forbund, Trond Enger.
Studieforbundet ønsker Human-Etisk Forbund så hjertelig velkommen som ny medlemsorganisasjon fra 1.1.2021. Deres samfunnsrolle er å være en interesseorganisasjon for saker om religion, livssyn, stat og menneskeretter som ytringsfridom, tros- og livssynsfrihet og ikke-diskriminering. Human-Etisk Forbund er svært aktiv kursorganisator med et snitt på 23 000 kurstimer i året. Med alle gode arbeidsområder, grunnideologi og fokus på opplæring, er det vel ingen stor overraskelse om vi sier vi er stolte og glade for å få Human-Etisk forbund med i fellesskapet vårt!

Hvorfor vårt studieforbund?

– Kursene våre foregår i grupper over flere kvelder eller som leirkurs. Til slutt feires konfirmantene med en høytidelig seremoni, der hver av dem mottar sitt kursbevis for gjennomføringen, sier Trond Enger. Studieforbundet kultur og tradisjon passer godt vår profil. Human-Etisk Forbund har organisert nordmenn med et humanistisk livssyn i over 60 år. Konfirmasjon har vi tilbudt i 70 år i år, og gjennom våre kurs har 300 000 unge mennesker blitt utfordret til å reflektere over etiske spørsmål og fått trent sine muskler for kritisk tenkning.


Hva gjør og er Human-Etisk Forbund?

– Vår største opplæringsaktivitet er definitivt humanistisk konfirmasjon. Siden den aller første borgerlige konfirmasjonen for 70 år siden, har over 300.000 unge voksne gått gjennom et kurs hvor refleksjon og godt medborgerskap står i spissen, sier generalsekretær i Human-Etisk forbund, Trond Enger. Forbundets viktigste rettesnor er livsynshumanismen, det er grunnlaget for hvorfor vi er til som forbund. Samtidig jobber vi samfunnspolitisk for at alle skal ha frihet til å bestemme i eget liv, presiserer Enger.

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn. Forbundets mål er å være til stede i humanisters liv, blant annet gjennom å legge til rette for seremonier i livets overgangsfaser; navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Det nyeste nye under utvikling er et humanistisk samtaletilbud.

– Forbundet har gjennom sitt arbeid både påvirket og skapt norsk kultur og tradisjon. Det vil vi fortsette å gjøre, avslutter Enger.

14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page