top of page

Nyheiter

Ett skritt nærmere

Oppdatert: 10. feb. 2022

Positivt påvirkningsarbeid fra Handverksskolen, Norsk kulturarv, Virke, Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur og tradisjon og alle andre gode hjelpere hjalp. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har avgitt sin innstilling til endring i friskoleloven, Prop.84-privatskolelov. Komiteen ber regjeringen komme med forslag til løsning på situasjonen for de verneverdige fagene.

Dette er et utdrag fra innstillingen:

Verneverdige håndverksfag Komiteen viser til at det i dag er svært få offentlige skoler som tilbyr utdanning i verneverdige fag. Elever som ønsker utdanning i disse fagene kan i liten grad velge et offentlig tilbud. Samtidig er det et stort behov for den kompetansen og kunnskapen som disse fagene representerer. Det påhviler også Norge en forpliktelse til å ivareta denne kunnskapen, blant annet gjennom UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Komiteen viser til at voksne elever uten rett til videregående opplæring utgjør en avgjørende viktig elevgruppe for skoler som tilbyr utdanning innen små og verneverdige håndverksfag.

På denne bakgrunn fremmer komiteen følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre rekrutteringen til de små og verneverdige håndverksfagene og finansiering av disse utdanningene.» Les hele innstillingen her.


3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page